Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:soren_d_brandt [2014/07/21 14:23]
farallon
historie:soren_d_brandt [2014/07/28 16:52] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Søren D Brandt** 18. juni 1921 - 30. juni 2014
  
 +Som ny direktør for A/S [[jernbaner:​Lollandsbanen]] ansattes i 1954 Søren D. Brandt, der havde en fortid ved [[jernbaner:​Randers-Hadsund Jernbane]], [[jernbaner:​Hillerød-Frederiksværk-hundested Jernbane|Frederiksværkbanen]] og Privatbanernes Fælleskontor.
 +
 +I 1951 var han blevet ansat som regnskabschef ved de lollandske baner, og under hans ledelse fulgte i årene 1956 til 1970 en omfattende modernisering af Lollandsbanen. Først og fremmest foretoges en omfattende spormodernisering af strækningssporet,​ hvis skinner, der var fra årene 1908-25, var stærkt nedslidte. Det nye spor blev lagt med gode, brugte 45 kg/m skinner på nye [[jernbaner:​svelle|bøgesveller]] i [[jernbaner:​ballast|skærveballast]] i årene 1957-1967.
 +
 +Alle mellemstationer fik nye [[jernbaner:​sikringsanlæg|relæsikringsanlæg]],​ der var udbygget for en [[jernbaner:​strækningshastighed]] på 100 km/t. [[Jernbaner:​sikringsanlæg|Sikringsanlæggene]] blev koblet til en ny fjernstyringscentral på Maribo station, hvorfra toggangen på LJ  blev styret fra 1965/66. Endelig anskaffede Lollandsbanen i 1965 fire helt nye motortog, [[jernbaner:​Y-tog]],​ fra [[jernbaner:​Waggonfabrik Uerdingen]] i Tyskland. I 1984 anskaffedes yderligere tre Lynettetog.
 +
 +Da Søren Brandt i 1988 gik på pension efterlod han en moderne jernbane med gode fremtidsmuligheder.
Print/export