Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
historie:slaget_ved_bov [2008/06/06 09:39]
127.0.0.1 ekstern redigering
historie:slaget_ved_bov [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Slaget ved Bov** var det første feltslag under [[Treårskrigen]] [[jernbaner:​1848]]-[[jernbaner:​1850]] og stod den [[jernbaner:​9. april]] [[jernbaner:​1848]] ved landsbyen [[Bov (Jylland)|Bov]] lige nord for den nuværende [[Danmark|dansk]]-[[Tyskland|tyske]] grænse.
  
 +Umiddelbart efter udbruddet af det slesvig-holstenske oprør i marts 1848 trængte oprørsstyrkerne under ledelse af [[prinsen af Nör]] op i [[Hertugdømmet Slesvig|Slesvig]] og forsøgte at forskanse sig ved Bov.
 +
 +Den danske hær under [[general]] [[Hans Hedemann|Hedemann]] rykkede sydpå fra Kolding og forenede sig med en styrke fra Als, som var ledet af [[oberst]] [[Friderich Adolph Schleppegrell|Schleppegrell]].
 +
 +Den danske styrke var overlegen i antal, og de danske soldater var bedre uddannede. Kampen blev kort, slesvigholstenerne havde store tab og flygtede sydpå i panik.
 +
 +Den danske hær fulgte efter og indtog stillingen på [[Dannevirke]]. Sejren ved Bov blev hilst med jubel i Danmark og gav anledning til stor optimisme med hensyn til de danske sejrschancer i den forestående krig.
 +
 +  *[[Krigsslag]]
Print/export