Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Næste revision
Forrige revision
historie:rytterdistrikt [2007/04/30 16:09]
farallon oprettet
historie:rytterdistrikt [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Rytterdistrikter / rytterskoler**
  
 +Under Den store nordiske krig (1700-1720) mente kongen, Frederik IV, at rytterhæren måtte gøres mere effektiv, så i årene 1715-1718 samlede han derfor krongodset i 12 rytterdistrikter,​ som blev fordelt strategisk over hele landet. Frederik IV bestemte, at der i hvert af disse rytterdistrikter skulle opføres 20 skoler, men kun 2 af de 12 rytterdistrikter fik dog opført de planlagte 20 skoler. I nogle distrikter blev der ´sparet´ nogle skoler, mens andre rytterdistrikter til gengæld fik øget deres antal, f.eks. i Falster rytterdistrikt,​ hvor der blev opført hele 27 skoler.
 +
 +I 1724 afhændede Frederik IV store dele af sine besiddelser på Lolland. Det medførte, at der i 1726 blev oprettet et 13. rytterdistrikt på Møn, hvor der blev opført 10 skoler, idet man ´sparede´ 9 skoler fra Lolland og 1 fra Dronningborg rytterdistrikt.
 +Endelig blev der ved en kongelig resolution 1727 faktisk opført yderligere en Rytterskole på Bogø. Denne skole er derfor sådan set Rytterskole nr. 241. 
 +
 +Ingen af Rytterskolerne står i dag, som de så ud, da de blev opført i perioden mellem 1722 og 1727. Adskillige er nedrevet eller bygget om til ukendelighed,​ men en lille del af de kønne skoler eksisterer heldigvis stadig i en form, som er nogenlunde i overensstemmelse med det oprindelige udseende. Langt de fleste af sandstenstavlerne,​ som var indmuret over døren til "De kongelige Skoler",​ eksisterer også endnu, de fleste som mindeplader på vægge i moderne skoler. De 11 Rytterskoler på Lolland fik i øvrigt aldrig en sådan sandstenstavle,​ fordi krongodset som nævnt blev solgt, inden mindetavlerne blev sat op.
 +
 +  *[[Tryggevælde Rytterdistrikt]]
Print/export