Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:rendsborg [2010/03/02 05:23]
farallon
historie:rendsborg [2010/03/02 05:24] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +'''​Rendsborg'''​ eller ''​Rensborg''​ (Tysk: ''​Rendsburg''​) ligger midt i [[Slesvig-Holsten]] ved [[Kielerkanalen]] og [[Ejderen]],​ som den gamle [[Hærvejen|hærvej]] krydsede her. Byen knytter sig både til [[Sydslesvig]] og [[Holsten]] og har omtrent ca. 36.000 indbyggere. Med forstæderne [[Bydelstorp]] (''​Büdelsdorf''​),​ Fokbæk (''​Fockbek''​) og Borgstedt nord for Ejderen og Wester- og Osterrönfeld samt Schacht-Audorf syd for Kielerkanalen er indbyggerantallet omkring 70.000.
  
 +Byen, hvis oprindelige navn var Reinholdsburg,​ opstod i 1100-tallet på en ø i Ejderen. Øens tilhørsforhold til enten det danske hertugdømme Slesvig eller det tyske hertugdømme Holsten har altid været omdiskuteret. Efterhånden bredte byen sig hovedsagelig syd for Ejderen. Nord for Ejderen ligger den store forstad Bydelstorp (Büdelsdorf),​ hvis tilhørsforhold til Slesvig og dermed Danmark aldrig har været betvivlet. Bydelstorp er kendt for en tidlig støbejernsindustri,​ ''​Carlshütte'',​ ejet af den gamle sønderjyske slægt Ahlmann. ​
 +
 +Rendsborg var det danske monarkis vigtigste fæstning efter [[København]],​ og oprøret i [[Hertugdømmerne]] i [[jernbaner:​1848]] begyndte i Rendsborg med [[Frederik af Nør|prinsen af Nørs]] kup mod fæstningen og garnisonens overgivelse den 24. marts 1848. Efter [[Treårskrigen]] nedlagdes de store fæstningsanlæg.
 +
 +Fæstningerne Nyværk og Kronværk blev anlagt af [[Christian 3.]] i slutningen af 1600-tallet. På fæstningens sydportal opsattes 1670 ''​Ejderstenen''​ med indskriften ''​Eidora Romani Terminus Imperii''​ (Ejderen, det romerske riges grænse). Stenen blev nedtaget i 1806, da det Tysk-romerske rige ophørte med at eksistere. Stenen findes nu på [[Tøjhusmuseet]] i [[København]].
 +
 +Centrum for Nyværk var Paradepladsen,​ hvorfra tropper kunne sendes til volde og bastioner omkring byen ad de gader, som stråler ud fra pladsen. På Paradepladsen ligger bl.a. kommandantboligen. Her døde [[Christian 7.]] i 1808 af et slagtilfælde angivelig lige efter at han havde set spanske hjælpetropper rykke ind i fæstningen. Fra det midterste vindue på bygningens 1. sal blev [[Frederik 6.]] udråbt til konge. På Paradepladsen finder man desuden fæstningens mægtige provianthus,​ fæstningens hovedvagt (nu restaurant) samt garnisonskirken,​ nu Christkirche.
 +
 +I 1784 indviedes Ejderkanalen,​ som udgik fra Rendsborg og forbandt den sejlbare del af Ejderen med Kiel Fjord. Herved blev det muligt for mindre skibe at undgå den farlige sejlads omkring Skagen. Kanalen var et for sin tid imponerende stykke vandbygningsarbejde. I 1895 blev Ejderkanalen afløst af Kielerkanalen. Kanalen går lige syd om det egentlige Rendsborg, og har gjort byen til en vigtig havne- og skibsværftsby.
 +
 +[[Billede:​Rendsburg schwebfaehre von seite.jpg|thumb|left|Svævefærge under Kanalbroen]]
 +Rendsborg er et trafikalt knudepunkt med Kielerkanalen og jernbanebroen. Broens lange sløjfe omkring Rendsborg for at få togene op i tilstrækkelig højde (42 meter), inden de passerer kanalen er iøjnefaldende. Under jernbanebroen hænger svævefærgen,​ som transporterer biler over Kielerkanalen. Endelig er Rendsborg den eneste by ved Kielerkanalen,​ hvor man kan passere kanalen under vandet.
 +
 +Byen har [[Dansk Skoleforening for Sydslesvig|dansk skole]] (''​Ejderskolen''​ oprettet i 1952), to danske børnehaver og [[Dansk Kirke i Sydslesvig|dansk kirke]]. Den gamle Amtmandsgård bruges som dansk forsamlingshus. ​
 +[[Billede:​Kirche in Rendsburg.jpg|thumb|left|Christkirken i Rendsborg]]
 +
 +== Eksterne henvisninger ==
 +
 +  *[[http://​www.rendsburg.de|Rendsborg Kommune]]
 +  *[[http://​www.region-rd.de/​index.php|Region Rendsborg]] (på tysk)
Print/export