Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:oresund [2010/07/14 15:02]
farallon
historie:oresund [2010/07/14 15:03] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +{{ :historie:amager_i_sundet.png?x150|Amagers placering i Øresundsområdet}}
 +**Øresund** er [[farvand]]et (strædet) mellem [[Sjælland]] og [[Skåne]]. Tidligere var Øresund et helt [[Danmark|dansk]] farvand, men danner nu rigsgrænse mellem [[Danmark]] og [[Sverige]]. Middeldybden angives til ca. 11 meter, men området består af både lavvandede bugter og områder med dybder op til omkring 40 meter på det smalle stykke mellem [[Helsingør]] og [[Helsingborg]]. Sundet er 118 km langt og 4 til 28 km bredt. Det afgrænses i nord mod [[Kattegat]] af en linje fra Gilbjerg Hoved (lidt vest for [[Gilleleje]]) til [[Kullen]]. Det afgrænses i syd mod [[Østersøen]] af en linje Stevns fyr-[[Falsterbo]].
  
 +Bunden er meget forskelligartet, men generelt kan man sige, at de lavvandede områder er domineret af sandbund, og de dybere områder har store mængder af [[silt]] og [[ler]]. I mindre områder findes desuden stenrev, muslingebanker og blotlagt grundfjeld. Visse steder i [[Køge Bugt]] findes [[nunatak]]ker af undergrundens [[kalk (mineral)|kalk]].
 +
 +Mellem Amager og Malmø ligger en gammel [[randmoræne]] benævnt Drogden Sill, hvor vanddybderne ikke overstiger 10 meter. Denne tærskel er for en stor del styrende for vandgennemstrømningen.
 +
 +Sundet er ansvarlig for ca. 25 procent af vandudskiftningen mellem [[Østersøen]] og [[Kattegat]]/[[Nordsøen]]. Øresund har generelt en nordgående overfladestrøm, der fører [[brakvand]] fra Østersøen mod Kattegat. Fra Kattegat strømmer saltvand sydpå langs bunden. De to vandmasser blandes under normale, vindstille forhold ikke, men danner et [[springlag]] med en stor [[gradient]], hvad angår [[salinitet]] og temperatur. Springlaget ligger sædvanligvis i cirka 10-12 meters dybde. Kun i få situationer vil vinden være kraftig nok til at opblande vandsøjlen og dermed bringe [[saltvand]] fra Kattegat til Østersøen.
 +
 +===== Oprindelsen til navnet =====
 +{{ :historie:kort_over_oresundsomradet.jpg?x250|Kort over Øresundsområdet i 1800-tallet}}Forleddet ør(e) betyder en 'gruset strandbred', efterleddet 'sund' betyder et 'smalt farvand'. Navnet betyder altså "Det smalle farvand ved den grusede strandbred".(([[http://navneforskning.ku.dk/stednavne.doc/betydninger.doc#oeresund|Øresund]]))
 +
 +===== Større byer ved Øresund =====
 +  *[[Helsingborg]]
 +  *[[Helsingør]]
 +  *[[København]]
 +  *[[Køge]]
 +  *[[Landskrone]]
 +  *[[Malmø]]
 +
 +===== Se også =====
 +  *[[Amager]]
 +  *[[Peberholm]]
 +  *[[Saltholm]]
 +  *[[Ven]]
 +  *[[Øresundsbroen]]
 +  *[[Øresundstold]]
 +  *[[Slaget i Øresund]]
 +
 +== Noter ==
Print/export