Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:mon [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +'''Møn''' er en ø ud for Sydsjællands kyst. Mod nord skiller [[Ulvsund]] Møn fra Sjælland, og mod vest skiller [[Grønsund]] øen fra [[Falster]]. Møn er kendt for sin naturskønhed, gode badestrande, kirker med [[kalkmaleri]]er (''[[Elmelundemesteren]]'') og er hjemsted for [[Møns Klint]]. Møns hovedby [[Stege]] har et af de mest velbevarede fæstningsanlæg i [[Norden]]. [[Mølleporten i Stege]] fra slutningen af 1400-tallet er enestående som en bevaret byport fra [[middelalder]]en. Bag voldanlægget gemmer sig et autentisk købstadsmiljø.
 +
 +Møn er forbundet med Sjælland af [[Dronning Alexandrines Bro]]. Nord for Møn findes den lille ø [[Nyord]], og mellem Møn og Sjælland i [[Stege Bugt]] findes også øen [[Lindholm (Stege Bugt)|Lindholm]], hvor [[Statens Veterinære Institut for Virusforskning]] er placeret.
 +
 +*Areal: 23.747 [[hektar|ha]] (237,47 km²).
 +*Befolkningstæthed: 49 pr. km² (landsgennemsnit: 123)
 +*Befolkning: 10.547 (1. januar 2005).
 +*Højeste punkt: [[Aborrebjerget]], 143 m.
 +
 +
 +
 +== Historie ==
 +I den [[Ældre Edda]] omtaltes en lokalitet, der formodes at være Møn. Efter sagnet beherskede to [[vætte]]r Møn: Den ene, Jøjin Opsal, boede på Høje Møn (se også [[Klintekongen]]), og den anden, Grøn, på Vestmøn, hvor [[Grønsund]] skulle være opkaldt efter ham.
 + 
 +I [[middelalderen]] havde Møn en økonomisk betydning som følge af sildefiskeriet i [[Øresund]] og skånemarkedernes nærhed. Både [[Stege]] og [[Borre]] var [[købstad|købstæder]] og betydelige byer. Steges borg, Stegeborg eller Stegehus, var en af landets vigtigste fæstninger.
 +
 +Efter at Møn var blevet plyndret af [[vender]]ne, blev øen under [[Valdemar 1. den Store]]  udgangspunktet for togter til Venden. I [[1252]] erobrede tyskeren [[Henrik af Æmelthorp]] Møn, og i [[1289]] blev øen angrebet af de fredløse og nordmændene. Under [[Lübeck]]s krig mod kong [[Hans]] ødelagdes Borre, mens Stege under [[Anders Bille]] slog angrebet tilbage. Under [[Grevens fejde]] sluttede mønboerne sig til oprørerne, og Steges borgere erobrede Stegehus og ødelagde det. 
 +
 +I [[Karl Gustav-krigen|svenskekrigen 1658—60]] forsvarede Møn sig længe, først under [[Just Ebel]] og siden under [[Hans Schrøder]] (senere adlet som [[Løwenhielm]]). Til sidst gik svenskerne i land fra [[Bogø]] og slog forsvarerne ved [[Lille Damme]]. Møn blev plyndret og rejste sig kun langsomt efter dette tab.
 +
 +I [[1664]] blev Møn pantsat til den hollandske købmand [[Gabriel Marselis]], og efter hans død i [[1672]] blev den overtaget af sønnen Vilhelm (adlet under navnet Gyldencrone). I [[1684]] blev pantet indløst.
 +
 +I [[1685]] blev hestegarden forlagt til Møn, og chefen [[Samuel Christoph von Plessen]] blev også amtmand på øen. Dette betød en yderligere nedgang for Møn. Jord blev konfiskeret fra bønder til brug for græsning, og bønderne fik yderligere plager i hoveri og plyndringer. Da øen var helt udpint, måtte garden i [[1697]] flytte. Der blev lagt sag an mod Plessen, som blev sat i fængsel, hvor han døde i [[1704]].
 +
 +[[1696]] blev [[stavnsbåndet]] (vornedskabet) ophævet på Møn på den betingelse, at bønder, der havde mere end een søn, skulle lade en søn uddanne i sømandsskab. Derfor oprettedes også en navigationsskole i Stege i [[1701]]; men den blev i [[1727]] flyttet til [[København]].
 +
 +I [[1769]] blev det mønske krongods, opdelt i 5 hovedgårde, udbudt til salg. Bønderne forsøgte selv at købe dem, hvilket kun delvis lykkedes, idet omkring halvdelen af bønderne blev fæstebønder ved de 5 nye godser: [[Marienborg (Møn)|Marienborg]], [[Nordfelt]], [[Klintholm (Magleby Sogn)|Klintholm]], [[Liselund (Magleby Sogn)|Liselund]] og [[Ålebæk (Borre Sogn)|Ålebækgård]]. 
 +
 +I begyndelsen af [[1900-tallet]] boede der ca. 14.000 mennesker på øen, men i løbet af [[20. århundrede|århundredet]] faldt befolkningstallet ligesom på mange andre øer. Affolkningen stoppede dog i [[1970'erne]], og siden da har indbyggertallet været nogenlunde konstant.
 +
 +
 +== Se også ==
 +*[[Møn Kommune|Møn Kommune, hvor Møn er den væsentligste del]]
 +*[[Ny Vordingborg Kommune|Ny Vordingborg Kommune, som Møn er en del af fra 2007]]
 +*[[Møn Amt|Møn Amt (1662-1793)]]
 +*[[Mønbo Herred]]
 +
 +== Kilder/henvisninger ==
 +* [http://www.moenkom.dk/ Møn Kommune]
 +* [http://www.moen.dk/ Siden ''"Møn på internet"'']
 +* J.P. Trap. ''Danmark. Præstø Amt''. Bind IV, 1955.
 +
  
Print/export