thumb|400|Gravplads thumb|Henrettelsesplads 'Mindelunden i Ryvangen' blev indviet den 5. maj 1950 som minde for de danske modstandsfolk, der faldt under under Besættelsen 1940-1945.

Mindelunden er ligger i Ryvangen, oprindelig en mark og siden et villakvarter på grænsen mellem Gentofte og Københavns kommuner.

Tyskerne beslaglagde området, militært øvelsesterræn med Ryvangen Kaserne, hvor der efter befrielsen i 1945 blev fundet 202 lig begravet af tyskerne. Under besættelsen blev dødsdømte modstandsfolk bundet til træpæle og henrettet ved skydning. Blandt dem var medlemmerne af Hvidstengruppen og Holger Danske. Da ligene blev identificeret efter befrielsen, kunne de pårørende vælge at få dem flyttet til deres lokale kirkegård eller lade dem begrave i Mindelunden, som blev anlagt på området.

Tre henrettelsespæle (bronze afstøbninger) og en mindetavle med et vers af Kaj Munk markerer i dag henrettelsespladsen. Inskriptionen lyder:

:''Drenge I drenge som døde''
:''I tændte for Danmark''
:''i dybeste mulm''
:''en lysende morgenrøde''

Billedhuggeren Axel Poulsen skabte monumentet For Danmark / Moderen med den dræbte søn, som står centralt i anlægget, der er tegnet af Kaj Gottlob. Haven er designet af Aksel Andersen.

31 danskere, som døde i tyske koncentrationslejre, er begravet her. Under et halvtag er 151 gravstene muret ind i væggen. De bærer navnene på 151 frihedskæmpere, hvis jordiske rester aldrig er fundet. Midt i rækken findes en stor fællestavle.

Mindelunden i Ryvangen har status af statskirkegård og hører under Kirkeministeriet. Mindestenene er efter 60 år medtagne af vejr og vind og svære at læse.

Kammeraternes Hjælpefond arrangerede i 60 år hver 4. maj en højtidelighed på stedet.

Begravede i Det Store Gravfelt

* Erik Gerhard Andersen * John Erik Andersen * Jørgen Arboe-Rasmussen * Emil Balslev * Herman Møller Boye * Karl Gustav Stricker Brøndsted * Jørgen Buntzen * Erik Caland * Ib Mogens Bech Christensen * Kaj Leo Christensen * Ole Christensen * Preben Richard Christensen * Erik Briand Clausen * Erik Crone * Gunnar Mogens Dahl * Niels Louis Damsgaard * Bent Faurschou-Hviid * Poul Bernhard Finderup * Ib Fischer * Walter Svend Aage Florang * Helge Emil Frederiksen * Otto From-Petersen * Peter Wessel Fyhn * Poul Ib Gjessing * Svend Glendau * Hans Henrik Christian Gottschalch * Preben Gylche * Knud Erik Henning Gyldholm * Preben Hagelin * Jørgen Hall * Kai Ole Hammerich * Arne Lützen Hansen * Chistian Ulrik Hansen * Orla Jens Christian Hansen * Ejler Haubirk * Kaj Ove Hedal * Hans Jørgen Henriksen * Poul Erik Hildahl * Kaj Gersdorff Holbech * Ejler Frederik Hurtigkarl * Aksel Jensen * Helge Ove Jensen * Jørgen Juel Jensen * Mølgaard Jensen * Robert Jensen * Svend Erik Jensen * Svend Georg Borup Jensen * Hans Robert Filip Johansen * Steffen Harald Johansen * Sven Jørgensen * Thorkild Toftegaard Jørgensen * Knud Klitbo * Anton Laurits Emil Knudsen * Jens Jørgen Jacob Koefoed * Holger Nyhuus Kristoffersen * Carl Jørgen Larsen * Carl Jørgen Erik Skov Larsen * Knud Larsen * Poul Larsen * Otto Egholm Lauritzen * Cleving Benjamin Lindhardt * Poul Boris Alex Madsen * Kim Malthe-Bruun * Peter Bogstad Mandel * Povl Markussen * Jens Jakob Wolf Martens * Anne Louise (Lone) Christine Maslocha * Lucian Maslocha * Victor Bering Mehl * Erik Koch Michelsen * Svend Erik Mikkelsen * Carl Mortensen * Andr. Bronislaw Wadesloff Nielsen * Arthur Nielsen * Carl Alfred Nielsen * Karl Edvard Nielsen * Svend Otto Nielsen * Erik Nyemann * Leif Dines Pedersen * Carl Petersen * Carsten Leif Bruhn Petersen * Henrik Wessel Platou * Georg Brockhoff Quistgaard * Svend Edvard Rasmussen * Ludvig Alfred Otto Reventlow * Ebbe Rørdam * Kai Holger Schiøth * Jørgen Haagen Schmidt * Steen Simonsen * Eduard Frederik Sommer * Per Sonne * Niels Stenderup * Lars Bager Svane * Holger Otto With Søderberg * Carl Borch Sørensen * Carl Helmuth Preben Berg Sørensen * Johan Jørgen Teilmann * Jens Carl Thomsen * Jørn Thomsen * Svend Tronbjerg * Sten Verland * Carl Alex Vindum * Niels Alexander von Wendt Rahbek * Erik Henning Gunnar Widding * Jørgen Frederik Winther

Frihedskæmpere mindet på mindemuren

* Ivan Adriansen * Aage August Agersted * Peder Valdemar Ahnfeldt-Mollerup (Shellhusbombardementet) * Stig Gustav Emil Anker Ammentorp * Jens Albert Andersen * Christian Andersen * Ove Andersen * Charles André Overgaard Andersen * Jes Peter Asmussen * Knud Hansen Barfod * Hertha Bentzen * Carl Julius Valdemar Berg * Carly Anders Bertelsen * Otto Johannes Bogh * Viegand Moritz Bolvig * Einar Jordt Brodersen * Helge Georg Jensen Brünnich * Per Heller Bunde * Jacob Bøgh * Christian Callesen * John Thorvald Christensen * Niels Christian Thy Christensen * Abraham Clod-Hansen * Ejvind Lundorff Dengsø * Svend Carstensen Egebjerg * Jørgen Esseman * Karinus Johannes Felsted * Tyge Eduard Fischer * Kjeld Frederiksen * Alfred Rasmussen Friis * Holger Feldborg Gantriis * Uffe Gehrke * Aage Zinklar Gjødrik-Andersen * Egon Glerup * Arthur Gregersen * Ejnar Grif * Martin Jessen Grøn * Robert Max Haagensen * Carl Hammerich (Shellhusbombardementet) * Ole Tidemann Hansen * Agnes Jørgine Margrethe Hansen * Viggo Emil Hansen * Poul Hansen * Evald Hansen * Toke Kurt Hansen * Thorvald Christian Hansen * Ib Holm Hansen * Arne Mikael Hansen * Harald Frederik Valdemar Hein * Henry Ingemann Martin Him-Jensen * Carl Heinz Johannes Hocke (Shellhusbombardementet) * Hakon Harboe Hygom * Isak Vilhelm Hyttel Isaksen * Romeo Andreas Lorenz Jacobsen * Viggo Anders Jacobsen * Poul Emil Rosenstand Jacobsen * Josef Janecki * Harry Keil Jensen * Jens Peter Jensen * Niels Peter Jensen * Johannes Jensen * Viggo Emil Jensen * Hans Anders Jensen * Helmuth Bartholdy Jensen (Shellhusbombardementet) * Svend Aage Jensen * Christian Jensen * Otto Christian Jensen * Ejler Johansen * Kurth Elith Johansson * Henning Jørgensen * Arne Kjeld Jørgensen * Edvard Charles Jørgensen * Frits Camillo Herman Jørgensen * Carl Kjerrumgaard Jørgensen * Aksel Johannes Kaack * Henry Suell Kiersgaard * Ejnar Kirkegaard * Povl Kisling-Møller * Arnold Ingemann Kjær * Erik Klindt * Alfred Kristensen * Poul Kristiansen * Erik Jørgen Larsen * Preben Holger Larsen * Hans Frederik Larsen * Niels Hieronymus Haae Laub * Berting Sofus Madsen * Hans Jørgen Madsen * Aninus Marius Madsen * Otto Theodor Vilhelm Malling * Tage Fox Maule * Harry Edvard Valdemar Mortensen * Birger Mouritsen * Villy Helmuth Møller * Viggo Harald Møller * Knud Henning Møller * Elius Møller * Svend Nicolajsen * Peter Marensius Nielsen * Egon Lykke Nielsen * Erik Christian Schøtler Nielsen * Albert Fritz Nielsen * Henry Charles Anders Marius Nielsen * Hans Bøge Nielsen * Poul Hans Nielsen * Niels Kristian Sand Nielsen * Henry Nielsen * Helge Elfred Norlin * Kristian Nytorp * Ole Georg Lauge Olsen * Aage Helge Olstrup * Ernst Peter Oskar Persson * Christian Marius Petersen * Ole Abildgaard Petersen * Knud Aage Rosenberg Petersen * Jørgen Palm Petersen (Shellhusbombardementet) * Jørgen Bøhm Prip * Axel Carl Dusinus Rasch * Valdemar Kjeld Rasmussen * Rasmus Peter Rasmussen * Jørgen Preben Jensen Restrup * Thorkild Ruby * Adam Heide Salto * Gustav Frederik Schaarup * Axel Johan Viktor Scheiby * Carl Christian Schou * Poul Seidenfaden * Søren Christian Jensen Serup * Johannes Egerton Simonsen * Fritz Christian Skipper * Mogens Skov * John Smith * Arne Elesius Sode * Erik Svendsen * Henry Eppler Sørensen * Ole Søren Sørensen * Leo Sørensen * Holger Robert Sørensen * Jacob Thalmay * Henry Christian Thomsen * Villy Sigurd Holm Thomsen * Jørgen Thorball * Carl Marius Thøgersen * Valdemar Vangsted * Leif Steffen Vennike * Erik Georg Westh * Monica f. Massy-Beresford Wichfeld * Knud Henrik Nicolai Vindel * Aage Wodstrup * Edvard Alexander Louis Zimmermann * Jørgen Østergaard

Mindeplade

* Carl Erik Abel * Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn * Egon Andersen * Fedinand Emil Martin Andersen * Henning Andersen * Jørn Andersen * Ole Bay Andersen * Orla Andersen * Agnes Viktoria Andreasen * Poul Espen Bendtsen * Fin Valdemar Bøsling * Bent Christensen * Carl Anders Christiansen * Børge Walter Helmer Clausen * Aage Emil Daugaard * Frode Jens Dehn-Jensen * Svend Vinding Dorph * Hans Eeg * Marius Anton Pedersen Fiil * Niels Fiil * Carl Emil Gregersen * Preben de Hemmer Gudme * Erik Stibolt Hansen * Henning Børge Hansen * Johan Kjær Hansen * Poul Erik Krogshøj Hansen * Svend Aage Hedeman Hansen * Helge Carlo Harry Hermann * Paul Petersen Holm * Erik Christian Immanuel Holst * Vagn Eigil Holst * Vilhelm Hugo Hedemann Holst * Albert Carlo Iversen * Helge Broch Iversen * Axel Carl Sophus Jacobsen * Henry Jacobsen * Hans Kristian Martin Jakobsen * Bent Jensen * Georg Emil Skovgård Jensen * Hagbard Friis Jensen * Jens Thue Jensen * Michael Westergård Jensen * Skjold Leo Alva Jensen * Marius Peter Christian Jeppesen * Kaj Søren Johansen * Kai Johan Laurs Holst Jørgensen * Alexander Keller * Gunner Bernhard Malling Kier * Niels Nielsen Kjær * Karl Gustav Kolding * Søren Peter Kristensen * Børge Christian Larsen * Einar Aksel Larsen * Iver Peder Lassen * Børge Johannes Lauritsen * Jens Peter Funch Lind * Preben Lytken Madsen * Benny Randau Mikkelsen * Ejner Ole Mosolff * Asger Lindberg Mørup * Eluf Preben Månsson * Eigil Bruno Wendel de Neergaard * Svend Haakon Niclassen * Dagny Nielsen * Hans Nilas Nielsen * Mogens Seierø Nielsen * Poul Mackeprang Nielsen * Svend Egon Nielsen * Jørgen Bendt Nygaard * Kaj Peter Cornelius Ohlsen * Anders Christian Olsen * Erik Pedersen * Hans Christian Just Petersen * John Hjalmar Wulff Petersen * Knud Petersen * Mogens Carl Christian Poulsen * Jørgen Rydder * Hans Brahe Salling * Jørgen Ejvind Schacht * Bendt Stentoft * Georg Vilhelm Jørgen Stougaard * Aage Einar Strecker * Herold Jensen Svarre * Christian Fugl Svendsen * Aage Søndergård * Axel Sørensen * Peter Bergenhammer Sørensen * Eigil Kirstein Vistisen * Henning Wieland * Morten Wiltrup * Helmer Andreas Fabricius Wøldike

KZ grave

* Hans Peter Andersen * Carly Anders Bertelsen * Holger Biehl * Rasmus Axel Brus-Jørgensen * Hedevig Alexandra Carlsen * Laurits Holm Christensen * Poul Johannes Christiansen * Børge Anker Collin * Erik Frederiksen * Egil Fussing * Poul Emil Gerner-Mikkelsen * Leo Gnatt * Johan Hansen * Oliver Teddy Hansen * Rune Ejvind Espetvedt Hansen * Erik Bülow Hinrichsen * Kai Jacobsen * Kaj Arne Trolle Jacobsen * Charles Frederik Larsen * Otto Melchior * Karl Kresten Nielsen * Tage Voersaa Nielsen * Mads Arent Petersen * Axel Rothe Petersen * Boye Spetzler Petersen * Kaj Snedker Rasmussen * Leo Falk Simonsen * Jørgen Staffeldt * Erik Bondo Svane * Poul Bengt Svendsen * Viggo Wedel-Brandt

Hør også

Kilder
  • Johs. Fonsmark (red): Bogen om Mindelunden, Kammeraternes Hjælpefond. (ISBN 87-982507-2-8 (1987-udgave), ISBN 87-982507-3-6 (1993-udgave)).
Eksterne henvisninger
Print/export