lund_16arh.jpg lunds_domkyrka.jpg Lund er en universitetsby i Skåne, i den sydlige del af Sverige.

Lund er sammen med Sigtuna den ældste by i det nuværende Sverige. Byen var - som Skåne - dansk fra begyndelsen af. Grundlagt, som købstad af Knud den Store og måske navngivet efter London. Knud den Store lod blandt andet indrette et møntværk i byen, og på mønterne blev byens navn stavet på samme måde, som møntmestrene i England på samme tid stavede London, og derfor skrev man LVND DENEMAC for at markere, at det var det danske London i Skåne, og ikke London i England, der var tale om.

Byen var for en kort periode under Erik 2. Emune Danmarks hovedstad. Herfra kommer betegningen „Metropolis Daniæ“.

Ingen konge kunne bestige den danske trone uden at først blive hyldet af skåningerne på Sct. Libers høj ved Lund. Samme høj var stedet for Skånelandenes landsting.

Byen blev grundlagt omkring år 990 efter Kristus, formentlig delvis ved flytning fra det tidligere Opager (Uppåkra). I 1050 fik byen sin første biskop. I 1100-tallets første halvdel bygges Lund Domkirke, et kloster og flere mindre kirker. I 1104 bliver byen residensby for den danske ærkebiskop og Danmarks vigtigste by med 3.000-4.000 indbyggere. I begyndelsen af 1300-tallet taber byen dog betydning i forhold til Malmø.

Ved reformationen ændredes Lunds stilling sig ved, at ærkebispesædet blev nedlagt og de kirkelige ejendomme blev opdelt. I året 1658 kom Lund sammen med Skåne, Halland og Blekinge under svensk besættelse, og i 1668 grundlagdes Lund universitet som et led i forsvenskningen. Allerede 1425-1536 fandtes dog Akademiet i Lund, Danmarks første egentlige universitet.

Katedralskolen i Lund, grundlagt i 1085 er Danmarks ældste skole. Den er stadig i drift, og er en gymnasieskole i byens centrum.

Freden i Lund 1679 afsluttede Skånske Krig.

Lund er industrimæssigt kendt for Tetra Pak som står bag papirkartonerne til mælk og juice over hele verdenen. Ericsson har en udviklingsafdeling i byen, og andre væsentlige industrigrene er medicinalbranchen, elektronik og forlagsvirksomhed.


Kommune i Skåne län. I 2002 passerede indbyggertallet 100.000. Foruden hovedbyen Lund indgår også forstæderne Södra Sandby/Sønder Sandby, Dalby, Veberöd/Vipperød og Genarp/Gennerup.


Også navnet på en landsby i Gävle kommune i Sverige. 360 indbyggere i 1996.

Print/export