Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:leding [2010/05/18 03:54] (nuværende)
farallon oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +'''​Leding'''​ ([[latin]]: ''​expeditio''​) var den ældste [[militær]]e organisationsform i [[Skandinavien]]. I [[Danmark]] kunne den danske [[konge]] på basis af en inddeling af den danske befolkning i "​skiben"​ ('''​skipæn'''​) og "​havner"​ (''​hafnæ''​) oprindeligt udbyde en [[flåde]] på formentlig 600-800 [[skib]]e med hver 40 eller 42 roere og en styresmand.
 +
 +Ledingens oprindelse i Danmark fortaber sig i [[vikingetid]]en,​ mens den mistede sin militære betydning i [[1200-tallet]] eller [[1300-tallet]]. Organiseringen af den er først beskrevet i ''​Skånske Ledingsret''​ og ''​[[Jyske Lov]]''​ fra første halvdel af 1200-tallet. I [[1169]], efter [[Rügen]]s erobring, blev der imidlertid ifølge [[Saxo]] gennemført en ledingsreform,​ hvor en "​bondeleding"​ blev afløst af en "​[[herremand]]sleding",​ der kun bestod af hvert fjerde skib i den hidtige leding (dvs. 150-200 skibe). Det er denne reformerede leding, der beskrives i dokumenterne fra 1200-tallet.
 +
 +En "​havne"​ skulle stille én mand, mens et "​skiben"​ skulle stille et skib. Efter ''​Jyske Lov''​ gik ledingen på tur, så der kun skulle stilles et skib fra det enkelte skiben hvert fjerde år (udgærdsleding). De år, der ikke skulle stilles et skib, betalte man i stedet en pengeydelse,​ "ret leding",​ på en mark sølv per havne.
 +
 +Begrebet kværsæde nævnes også i forbindelse med leding. Siden [[Johannes Steenstrup]]s studier over [[Kong Valdemars Jordebog]] har man ment, at dele af landets jord permanent var fritaget for ledingsforpligtelsen og i stedet betalte kværsæde. Niels Lund har i ''​[[Historisk Tidsskrift]]''​ i 1999 imidlertid peget på, at det formodentlig er forkert, og at kværsæde simpelthen dækkede over den pengeydelse,​ man betalte tre ud af fire år.
 +
 +==Litteratur==
 +  *Niels Lund: "​Kværsæde. Fast demobilisering eller almindelig ledingsafløsning?"​ i ''​Historisk Tidsskrift''​ 99:2 (1999), s. 376-385 (online udgave [http://​www.historisktidsskrift.dk/​pdf_histtid/​99_2/​99_2_376.pdf her])
 +  *Niels Lund: ''​Lið,​ leding og landeværn. Hær og samfund i Danmark i ældre middelalder'',​ Vikingeskibshallen:​Roskilde 1996 ISBN 87-85180-28-9
 +  *Rikke Malmros: "Den danske ledingflådes størrelse"​ i Poul Enemark, Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): ''​Kongemagt og Samfund i Middelalderen. [[Festskrift]] til Erik Ulsig på 60-årsdagen 13. februar 1988'',​ Arusia:​Århus 1988 ISBN 87-88032-12-4,​ s. 19-39
 +
  
Print/export