Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:kastellet [2014/02/12 09:08]
farallon
historie:kastellet [2014/02/12 09:09] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Kastellet** eller **Citadellet Frederikshavn** er et [[citadel]] i [[København]] og et af de bedst bevarede [[fæstningsanlæg]] i [[Nordeuropa]]. Det blev bygget som en del af [[Københavns volde]] af [[Christian 4.]] fra 1624. Det fremstår i dag som en [[pentagram|femstjerne]]t konstruktion. De fem [[bastion]]er er navngivet hhv. Kongens, Dronningens,​ Grevens, Prinsessens og Prinsens [[bastion]]. Kastellet har endog sin egen [[kirke (bygning)|kirke]],​ [[Kastelskirken]] (siden [[jernbaner:​1902]] sognekirke for [[Kastels Sogn]]), og en [[mølle]].
  
 +====== Historie ======
 +
 +Kastellet blev grundlagt af [[Danmark]]s byggelystne konge [[Christian 4.]] den [[jernbaner:​28. oktober]] [[jernbaner:​1624]].
 +
 +Det var meningen, at der skulle have været bygget et slot, så kongen selv kunne søge tilflugt i Kastellet. Det blev dog droppet af økonomiske grunde. ​
 +
 +Kastellet blev ikke færdig i Christian 4.s regeringstid,​ og det blev [[Frederik 3.]] som forstærkede [[skanse]]n. Efter [[svensker]]nes belejring af [[København]] i [[jernbaner:​1658]]–[[jernbaner:​1660|60]],​ blev den [[holland]]ske [[ingeniør]] [[Henrik Ruse]] (senere Rysensteen) tilkaldt for at om- og udbygge skansen. Den fik navnet ''​Citadellet Frederikshavn'',​ men er bedre kendt som Kastellet.
 +
 +Kastellet forsvarede i [[jernbaner:​1807]] bravt København mod englændernes angreb under [[Københavns Bombardement|bombardementet]],​ men måtte overgive sig sammen med resten af byen.
 +
 +Renoveret [[jernbaner:​1989]]–[[jernbaner:​1999|99]] vha. midler fra [[A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal]].
 +
 +[[Christen Købke]] ([[jernbaner:​1810]]–[[jernbaner:​1848|48]]) ​ malede mange af sine motiver i Kastellet. Det er værker som i dag anses for [[verdenskunst]]. En del kan ses på [[Statens Museum for Kunst]].
 +
 +====== Fængslet i Kastellet ======
 +Arrestbygningen i Kastellet var bygget op til kirken, med huller fra fængselscellerne ind til kirkerummet,​ så fangerne kunne følge med i [[gudstjeneste]]rne.
 +
 +[[Johann Friedrich Struensee|Struensee]] afventede sin [[henrettelse]] i Kastellets [[fængsel]]. Også [[Griffenfeld]] og [[Jacob Jacobsen Dampe|Dr. Dampe]] har siddet her. Statsfanger sad på Kongens [[nåde]].
 +
 +Senest sad værnemagtens befuldmægtigede,​ [[Werner Best]], som fange i Kastellet i en periode efter [[jernbaner:​1945]].
 +
 +====== Kastellet i dag ======
 +I [[jernbaner:​2004]] fyldte Kastellet 340 år. Kastellets fødselsdag markeres hvert år med et åbent hus-arrangement den sidste søndag i oktober. På denne éne dag i året kan møllen også beses i funktion.
 +
 +Kastellet ejes af Forsvaret, og anvendes foruden forsvarschefens residens i Kommandantgården af bl.a. [[Hjemmeværnet]],​ [[Forsvarets Efterretningstjeneste]],​ foreningen [[Kredsen Mars og Merkur Danmark]] og [[Det Kgl. Garnisonsbibliotek]],​ samt en række mindre myndigheder og tjenesteboliger.
 +
 +Kastellet er fredet og fungerer således både som militærområde,​ kulturhistorisk mindesmærke,​ museum og park. 
 +
 +Kirkepladsen anvendes jævnligt til paradeplads i forbindelse med officielle besøg, og koncerter med militære orkestre.
 +
 +[[Den Kongelige Livgarde]] bestrider vagten i Kastellet, med et vagtmandskab bestående af 4 gardere, 1 NK (garder) samt 1 VK ([[sergeant]]).
 +
 +====== Eksterne henvisninger ======
 +  *[http://​www.photo-gallery.dk/​oversigt/​lokaliteter/​kastellet/​preview_1of4.html Billeder af Kastellet]
 +  *[http://​www.fbt.dk/​Aarsberetning/​1999/​Kastellets%20voldanlaeg%20retableret.html Renoveringen af Kastellet]
 +  *[http://​home.worldonline.dk/​fgr/​citadel/​citadel.htm Virtuel rekonstruktion af Ruses plan for Kastellet]
Print/export