Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:johann_friedrich_struensee [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +'''Johann Friedrich Struensee''', født i [[Halle (Sachsen-Anhalt)|Halle]] i [[Tyskland]] i [[1737]] og død i [[1772]], var læge og politiker. Fra [[1769]] var han livlæge for [[Christian 7.]]
  
 +I begyndelsen af [[1770]] udnævnes Struensee til [[kabinetssekretær]] for dronning [[Caroline Mathilde]] og til forelæser for kong Christian 7. Han opgiver sin lægegerning og bliver politiker. Struensee bliver den forsømte 19-årige Caroline Mathildes elsker og får efterhånden mere og mere magt.  I september 1770 skaffer Struensee sig af med udenrigsminister [[J.H.E. Bernstorff]]. Anledningen er, at Bernstorff har sendt to orlogsskibe på straffeaktion mod de [[algier]]ske [[pirater]]. Togtet ender som en katastrofe. I december overtaler han kongen til at opløse [[gehejmekonseil]]let og indføre et [[kabinetsstyre]] med ham selv i rollen som kongens eneste minister. 
 +
 +Sommeren [[1771]] udnævner Struensee sig selv til [[geheimekabinetsminister]] og kan nu udstede kabinetsordrer på egen hånd. Kongens sindssygdom forværres, og Struensees magt er nu reelt ubegrænset. Struensee gennemfører hastigt en række reformer: Offentlige ansættelser skal udelukkende ske efter kvalifikationer, statens bureaukrati forenkles, og [[godsejer]]nes indflydelse mindskes. Skole- og sundhedsvæsenet skal forbedres. Helt i [[oplysningstiden]]s ånd afskaffer Struensee [[censur]]en og indfører [[trykkefrihed]]. 
 +
 +Denne udnyttes prompte til at udgive smædeskrifter om hans forhold til den unge dronning. Han skærer ned på tildelingen af ordener og forbyder anvendelse af tortur inden for retsvæsenet osv. Han afskaffer også en række hævdvundne [[helligdag]]e. [[Forordning]]erne kommer i én strøm. En af dem er afsættelse af Københavns magistrat med den begrundelse, at byen styres for dårligt. Struensee fremsætter næsten 2.000 forordninger i sin magtperiode. De mange reformer møder modstand og skaffer Struensee mange fjender. Endelig udnævner han sig selv og vennen [[Enevold Brandt]] til [[lensgreve]]r. Den 7. juli [[1771]] nedkommer Caroline Mathilde med en datter, prinsesse [[Louise Augusta]]. Pigen lyses dog i "kuld og køn", det vil sige, at kongen anerkender faderskabet. Den almindelige mening er dog, at Struensee er faderen. 
 +Under Struensees styre blev i [[1771]] gennemført en forordning om, at alle [[hus]]e i de større danske [[by (geografi)|by]]er skulle forsynes med påmalede [[gadenummer|gadenumre]].
 +
 +[[Kategori:Personer|Struensee, Johan Friedrich]]
Print/export