Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:johan_oxe_til_tordso [2010/01/12 22:33]
historie:johan_oxe_til_tordso [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +'''​Johan Oxe'''​ til '''​Tordsø'''​ (død o. [[1490]]), [[rigsråd]].
  
 +Han var søn af rigsråd [[Peder Oxe til Asserbo]] og hustru Mette Godov og var formentlig den Johannes Petri, der i [[1444]] blev immatrikuleret ved universitetet i [[Erfurt]]. ​
 +
 +I [[1451]] og [[1453]] var han [[hofsinde]] og skrev sig da endnu til sin fædrenegård [[Asserbo]],​ men kort efter blev han ejer af [[Tordsø]] ''​([[Sverige|svensk]] Torsjö)''​ i [[Skåne]] ved sit ægteskab ​ med en formuende enke,[[ Birgitte Bondesdatter Thott]] (gift første gang med [[Peder Brahe]] og anden gang med [[Folmer Knob]]). Ved det endelige skifte efter hendes forældre i [[1470]] blev han endvidere ejer af [[Brødager]] Hovedgård i [[Halland]]. Omtrent samtidig med sit ægteskab blev han forlenet med [[Krogen Len|Krogen]] (det senere [[Kronborg]]) og [[Søborg (Gribskov Kommune)|Søborg]],​ som Folmer Knob havde haft, samt med [[Københavns Slot]]. I [[1455]] var han rigsråd, og hans navn er herefter knyttet til de fleste af tidens vigtigste regeringsaktstykker. ​
 +
 +I [[1457]] blev han [[ridder]] ved [[Christian 1.]]'s kroning i [[Uppsala]],​ og i [[1468]] førte han sammen med [[Oluf Ged]] en hær, som blev sendt til Skåne for at indtage Iver Axelsens gård [[Lillø]], men denne belejring mislykkedes.
 +
 +På det tidspunkt var Oxe, som endnu i [[1466]] havde [[Krogen Len]], blevet lensmand på [[Helsingborg Slot]]. I de følgende år deltog han i forhandlinger med svenskerne og var sendebud til alle de møder, som blev holdt i [[1468]], [[1472]], [[1473]], [[1474]] og [[1476]], først i [[Halmstad]],​ i de senere år i [[Kalmar]]. ​
 +
 +Desuden havde han mindre pantelen på [[Lolland]] og [[Falster]];​ men da disse blev overdraget til dronningen, fik han i [[1473]] i stedet fogediet i [[Landskrona|Landskrone]]. Da [[kong Hans]] i [[1486]] drog til [[Norge]], blev det midlertidig overdraget til Oxe at regere i [[Skåne]]. Desuden blev han hofmester hos enkedronning [[Dorothea af Brandenburg|Dorothea]] og ledsagede dronningen på hendes rejse til [[Rom]] i [[1488]].
 +
 +Hustruen Birgitte døde i [[1474]]; men han tog sig i stedet en ung hustru, Inger Torbensdatter Bille, og gennem hende fik han [[Nielstrup (Våbensted Sogn)|Nielstrup]] på [[Lolland]]. Han var far til [[Torben Oxe]] til [[Lundegård]],​ [[Johan Oxe til Nielstrup]] og [[Oluf Oxe]] til Asserbo. ​
 +
 +Foruden de nævnte hovedgårde erhvervede han dels ved køb, dels ved pant større eller mindre andele i [[Slimminge]],​ [[Bæltebjerg]],​ [[Højby]] og [[Sørup]] i Skåne, Lundegård på Lolland, [[Bjergbygård]] på Sjælland, ligesom han i [[1456]] købte [[Veksø Sogn|Vixø]] Hovedgård, men den solgte han kort efter til kongen. Foruden bøndergods erhvervede han købstadgårde i [[Helsingør]],​ [[Roskilde]],​ [[Køge]], [[Næstved]],​ [[Malmø]] og Landskrone, og havde desuden klostergods til leje så vel af [[Sorø Kloster|Sorø]],​ [[Esrom Kloster|Esrom]] og nonneklostrene i [[Roskilde]] som af [[St. Peders Kloster]] i [[Lund_(Sverige)|Lund]]. ​
 +
 +Han stiftede i [[1480]] et [[alter]] i Landskrone Kirke og byggede i [[1483]] et [[kapel]] i [[Sankt Olai Kirke (Helsingør)|Sankt Olai Kirke]] i [[Helsingør]].
 +
 +Han døde omkring 1490, i alle fald var hustruen enke i [[maj]] [[1491]].
Print/export