Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:jakob_erlandsen [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +[[historie:​Ærkebiskop]] **Jakob Erlandsen** (&​dagger;​ [[jernbaner:​1274]]). Han var søn af Erland og Cæcilie (der var datterdatter af [[Sune Ebbesen]]).
  
 +Som [[historie:​domprovst]] i [[historie:​Lund (Sverige)|Lund]] deltog han som advokat for [[Erik 4. Plovpenning]] i [[koncil]]et i [[Lyon]] i [[1245]], men talte for [[Niels Stigsen]] ([[biskop]] i [[historie:​Roskilde]]) mod kongens ønske og fik derefter beslaglagt både sine kirkelige indkomster og sit arvegods. Blev senere forligt med kongen.
 +
 +[[Pave]]n udnævnte ham i [[jernbaner:​1250]] til biskop af Roskilde, og han fik derefter på pavens foranledning udleveret sit gods og byen København. København fik af ham sin første [[historie:​stadsret]] i [[jernbaner:​1254]],​ og samme år blev han [[ærkebiskop]] i [[historie:​Lund domkirke|Lund]].
 +
 +Kom i strid med kongen om en række kirkelige forhold (bl.a. gejstlige ledingsbyrder,​ skattebyrder,​ ærkebispens lenspligt og bispevalgene). Jakob Erlandsen oprettede skoler i Roskilde og Lund og fik ved kirkemødet i [[Vejle]] i [[jernbaner:​1256]] vedtaget, at riget ville blive pålagt interdikt, såfremt en biskop fængsledes eller led overlast med kongens formodede samtykke.
 +
 +Under striden med kongen blev ærkebispestolen frataget alle privilegier. Han nægtede at krone tronfølgeren og gik i forbund med kongens fjender. [[Christoffer 1.]] fængslede ham i [[jernbaner:​1259]],​ men han blev frigivet af Christoffers enke dronning [[Margrete Sambiria]]. Han fortsatte sine stridigheder med kongemagten,​ men opholdt sig mest i nabolandene. I [[jernbaner:​1272]] forelagde han sin sag i [[Rom]], hvor der blev opnået forlig med kongen.
 +
 +Jakob Erlandsen døde på [[Rygen]] på vej hjem fra Rom i 1274. Ved opgravning og undersøgelse af liget har man i nyere tid fastslået, at han blev dræbt med en pil fra en [[historie:​armbrøst]].
Print/export