Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:horns_krig [2010/01/14 05:28]
farallon
historie:horns_krig [2010/07/16 21:45] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Horns krig** [[jernbaner:1644]] i [[Skåneland|Skånelandene]] opkaldt efter den svenske øverstbefalende [[Gustav Horn]] anses for en af de værste og mest brutale svenske plyndringskrige i Skåneland. Og der er en del at vælge imellem, idet Skåneland mellem 1200 og 1600 blev udsat for mindst 37 forskellige plyndringer - alle fra nord. Endnu hundrede år efter ''Horns Krig'' regnede man med ''så og så mange år efter Horns krig'' - en ny tidsregning baseret på denne krig.
  
 +Det svenske rigsråd besluttede i [[jernbaner:1643]] at rette dødsstødet mod Danmark og uden krigserklæring angreb man Danmark i en knibtangsmanøvre, idet feltmarskallen Lennart Torstensson rykkede ind i Jylland ([[Torstensonkrigen]]) og lagde det øde, medens Gustav Horn med 11000 mand trængte ind i Skåneland.
 +
 +Den svenske fremfærd var yderst brutal, så folk led en helvedes kval og nød, overalt var nedbrændte og udplyndrede byer, torterede og myrdede mennesker og voldtagne kvinder. Hele det nordlige og vestlige Skåne, det sydlige Halland og det vestlige Blekinge blev lagt i aske.
 +
 +Svenskerne erobrede [[Lund (Sverige)|Lund]], [[Landskrone]] (nu [[Landskrone|Landskrona]]), [[Helsingborg]], [[Laholm]] og [[Engelholm]] (nu [[Engelholm|Ängelholm]]). Antallet af regulære soldater til forsvar var ringe, men en stor skare friskytter under [[Bent Mogensen]] ydede hård modstand. Det lykkedes de stærke fæstninger i [[Christianstad]] (nu [[Christianstad|Kristianstad]]) og [[Malmø]] ([[Malmøhus]]) at holde stand.
 +
 +Gustav Horn klager over ''de sammanrotade bönderna'' som overalt gør vejene usikre. En svensk rytter der befandt sig ved Vidaø for at ''furagera'' (tiltvinge sig mad og plyndre) blev skudt af bønderne. Horns gengældelse var klar: Nogle bønder skulle skydes og deres gårde nedbrændes. [[Generalmajor Hans Wachtmeister]] beretter at han overfaldt 300 soldater og bønder, som havde haft til opgave at nedrive [[Gedinge bro]]. Han huggede de fleste ned.
 +
 +Generalmajor [[Lars Kaag]] huggede 300 bønder ned i en lejr ved [[Søsdal]], og Horn nævner [[snaphaner]] der havde sat sig fast i en del af [[Lund (Sverige)|Lund]]. Generalmajor Wachtmeister satte med 340 mand ild på byen så kun ''et par gamla kärringar och et barn'' overlevede.
 +
 +----
 +==Kilder/henvisninger==
 +  * [[http://home.swipnet.se/~w-19792/dk_hornskrig.html|"Horns Krig" i Skåneland og Torstenssonkrigen i Jylland]]
 +  * [[http://www.forumscaniae.net/historia|VÅR MÖRKLAGDA BAKGRUND - Skånelands historia]]
Print/export