Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:hermann_von_hanneken [2010/01/17 11:19]
farallon oprettet
historie:hermann_von_hanneken [2010/01/17 11:19] (nuværende)
farallon oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +'''Hermann Konstantin Albert Julius von Hanneken''' ( født [[5. januar]] [[1890]] i Gotha, Thüringen - død [[22. juli]] [[1981]] i Herford, Nordrhein-Westfalen) var en tysk general og øverstkommanderende for de tyske styrker i Danmark fra oktober 1942 til januar 1945. 
  
 +== Familie ==
 +Han var søn af den preussiske oberst ''Hermann von Hanneken'' ([[1847]]-[[1899]]) og ''Hertha von der Lancken'' ([[1856]]-[[1914]]), som stammede fra huset Plüggentin på [[Rügen]]. von Hanneken giftede sig første gang den [[27. september]] [[1911]] i [[Dessau]] med ''Anna-Maria Gräfin von Hacke''. Hun døde imidlertid blot 1½ måned senere, og von Hanneken giftede sig igen den [[26. juni]] [[1915]] i [[Berlin]] med ''Celia-Cicita von Soest'' ([[9. oktober]] [[1891]] i Berlin - [[27. januar]] [[1981]] i Herford): Hun var datter af fabriksejeren ''Hermann von Soest'' og ''Almaria Kuschke-Heinersdorf''.
 +
 +== Levned ==
 +=== Uddannelse og 1. verdenskrig ===
 +Efter uddannelse i en kadetskole indtrådte han i [[1908]] i den preussiske arme som [[fænrik]]. Et år senere blev han forfremmet til [[løjtnant]]. I [[1915]] blev han adjudant med grad af [[premierløjtnant]] i et regiment under [[1. verdenskrig]]. I april [[1917]] blev han overført til [[generalstab]]en, og året efter blev han forfremmet til [[kaptajn]]. Efter krigen var han i [[1919]] blandt de officerer, som blev optaget i det tyske [[Reichswehr]].
 +
 +=== Reichswehr ===
 +Herefter overtog han en opgave i Reichwehr-ministeriet, hvor han var det næste års tid. Derefter blev han fra [[1924]] til [[1927]] overført til Reichwaffenamt (materielkommandoen). Fra [[1927]] ledede han tropper som kompagnichef, og det fortsatte, indtil han i [[1930]] blev forfremmet til [[major]]. Tre år senere blev han igen befordret til [[oberstløjtnant]]. Fra [[1935]] havde han kommandoen over et regiment og kunne således forfremmes til [[oberst]]. 
 +
 +=== Erhvervsministeriet ===
 +Et år senere, i [[1936]], blev han forflyttet til [[Heereswaffenamt]] (materielkommandoen), hvor han blev stabschef. Den [[3. juli]] [[1937]] blev han fuldmægtig for indkøb af jern og stål. I erhvervsministeriet blev han den [[1. september]] [[1939]] udnævnt til leder af Hovedafdeling II (Industri). I [[1940]] fik han stilling som understatssekretær. Samme år blev han forfremmet til [[generalløjtnant]], og i [[1941]] blev han ''General der Infanterie''.
 +
 +Da det efter krigsudbruddet kom til en leveringskrise indenfor jern- og stålfordelingen, var det kun erhvervsminister [[Hans Kehrl]], som kunne redde ham ud af problemerne med et nyt system. Leveringstiderne var vokset dramatisk, fordi von Hanneken over en toårig periode havde godkendt leverancer, som oversteg mængden af jern og stål, der kunne leveres. Hans Kehrl nævnte ikke noget om dette i sine offentliggjorte optegnelser, men det gjorde hans sagsbehandler [[Arnold Köster]] til gengæld. Kehrl skrev i sine erindringer, at von Hanneken ikke var tilstrækkelig beslutsom og var bange for konflikter. 
 + 
 +=== Kulknaphed 1941 ===
 +Som fuldmægtig beskæftigede han sig også med spørgsmål om kulleverancer til jern- og stålindustrien. Således tog han den [[6. juni]] [[1941]] på det 11. møde i ''Generalrat der Wirtschaft'' stilling til det problem, at efterspørgslen efter kul i de sidste fire år var steget kraftigere end udbuddet. De europæiske lande, som var afhængige af tyske kul, fik kun 60% af de fordrede mængder. Fra april 1941 måtte de indenlandske kulforbrugere acceptere en sænkning af leverancerne på omkring 10%. Dette førte til talrige lukninger af virksomheder eller indskrænkning af driften. Selv de indenlandske energileverandører måtte acceptere en sænkning af kulforbruget på 20%. 
 +
 +I marts/april [[1942]] fik von Hanneken frataget ansvaret for fordeling af jern og stål, som blev overdraget til den såkaldte ''Centrale planlægning''. Som følge af yderligere ændringer i erhvervsministeriet blev opgaverne i Hovedafdeling II i vidt omfang overført til andre organer, så Hanneken kunne tage på ferie i august 1942 og forlade erhvervsministeriet i oktober. 
 +
 +=== Øverstkommanderende i Danmark ===
 +
 +Den [[12. oktober]] 1942 overtog han funktionen som øverstkommanderende for de tyske styrker i [[Danmark]]. Han var ansvarlig for invasionsforsvaret og anlagde en hårdere kurs over for modstandsbevægelsen, hvilket bragte ham i modstrid med den rigsbefuldmægtigede [[Werner Best]]. 
 +
 +Den [[29. august]] [[1943]] indførte von Hanneken militær undtagelsestilstand i Danmark. Det var resultatet af tiltagende uro, strejker og sabotagehandlinger i månederne forud. Samtidig blev den danske hær og flåde opløst og personellet interneret. 
 +
 +von Hanneken var blevet gjort bekendt med, men var i øvrigt ikke involveret i aktionen mod de danske jøder i begyndelsen af oktober 1943. [[19. september]] [[1944]] bakkede han op om opløsningen af det danske politi. 
 +
 +I januar [[1945]] fratog man ham hans kommando. Han blev beskyldt for korruption og ved den tyske Rigskrigsret idømt 8 års fængsel. Han blev imidlertid benådet af Hitler, som ikke mente, at man kunne tillade sig den luksus at lade von Hanneken sidde i fængsel, fordi han havde hugget et par møbler. I stedet blev von Hanneken degraderet til major og sendt til fronten. Ved krigens afslutning kom han i amerikansk krigsfangenskab. Herfra blev han udleveret til Danmark, hvor han i [[1948]] blev idømt 8 års fængsel i Københavns [[byret]] for sin andel i den såkaldte modterror fra tysk side og for sin andel i arrestationen og deportationen af det danske politi og af grænsegendarmerne. Ved [[landsret]]ten blev han frifundet den [[9. maj]] [[1949]].
 +
 +Han blev udvist af Danmark og levede herefter tilbagetrukket til sin død i 1981.
 +
 +Hermann von Hanneken har i Danmark fået det ry, at han var en stupid, højtråbende, korrupt nazigeneral. Hertil kan anføres, at von Hanneken aldrig var medlem af det tyske nazistparti. Mens han efter krigen sad i varetægtsarrest i Danmark, blev han mentalundersøgt af den danske retspsykiater Max Schmidt, som konkluderede, at von Hanneken var ''et meget overlegent intellekt, et rigt begavet, følsomt og levende menneske''. Tilsyneladende har han haft en dominerende facon - også rent stemmemæssigt - som er faldet nogle for brystet, herunder den danske forbindelsesmand til hovedkvarteret i Silkeborg, stiftsamtmand Peder Herschend, som i bøger og foredrag har videregivet et meget negativt indtryk af von Hanneken. Med hensyn til korruptionsanklagerne blev von Hanneken ved Rigskrigsretten kun dømt som ansvarlig for, at der ved hans hovedkvarter i nogle tilfælde var blevet brugt benzin til ikke-tjenestlig kørsel. At han blev sat fra bestillingen og slæbt for retten har muligvis mere at gøre med, at han havde kontakt til officerer, som meget perifert var involveret i [[20. juli-attentatet|mordforsøget på Hitler]] den 20. juli 1944.
 +
 +== Litteratur ==
 +
 +* Hans Kehrl, ''Krisenmanager im Dritten Reich'', Düsseldorf 1973
 +* Ernst Klee, ''Personenlexikon zum Dritten Reich'', Frankfurt/Main 2003
 +* Herbert Michaelis et al., ''Ursachen und Folgen - Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart'', Biographisches Register Teil 1: A-K, Berlin 1979
 +* Hans Riedel, ''Eisen und Kohle für das Dritte Reich - Paul Pleiger in der NS-Wirtschaft'', Frankfurt/Main 1973
 +* Genealogisches Handbuch des Adels, ''Adelige Häuser B'' Band XIV, Seite 288, Band 78 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1981
 +* Ole Drostrup, ''Den hæmmede kriger - et portræt af general von Hanneken''. Odense 1997.
 +* Mouritzsen, Dan, ''Gefechtsstand Silkeborg Bad'', Silkeborg 2003
 +
 +== Eksterne links ==
 +* [http://www.bwbs.de/bwbs_biografie/image/userimages/1941-1945/TN_Hanneken.jpg Et billede af von Hanneken]
Print/export