Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:haslev [2013/10/23 07:02]
farallon [Sandstenstavlen]
historie:haslev [2013/10/23 07:26] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Haslev**
  
 +
 +  *[[Haslev kirke]]
 +  *[[Jernbaner:​Haslev station]]
 +
 +
 +{{ :​jernbaner:​haslev_station_cirka_1968.jpg?​200|Haslev station cirka 1968}}
 +
 +====== Rytterskole ======
 +[[Tryggevælde rytterdistrikt]]
 +
 +Opført 1724 og afhændet til [[Bregentved]] gods 1747.
 +
 +Skolen var bygget lige vest for gadekæret. I 1838 blev der lagt stråtag på bygningen, fordi børnene kastede sten på taget og derved ødelagde teglstenene. Da elevtallet i den yngste af de 2 klasser på skolen nåede 50 børn i 1859, besluttede man at udvide skolen. Det skete året efter, og bygningen undergik nu så stor forandringer,​ at det næppe længere var muligt at genkende den oprindelige rytterskole. Skolen fik bl.a. tilmuret 6 fag og skrågavlene blev afløst af lige gavle. Bygningen, som blev solgt på auktion i 1770 og derpå overgik til privat beboelse, nedbrændte helt efter et lynnedslag i 1884.
 +
 +1815 blev degnekaldet i Haslev-Frerslev nedlagt til fordel for skolevæsenet.
 +
 +
 +
 +===== Skoleholdere =====
 +
 +  *1721 - 1725 Hans Anton Holm
 +  *1725 - 1727 Christian Kaalund
 +  *1727 - 1731 Olaf Skøtte
 +  *1731 - 1736 Nicolaj Juul
 +  *1736 - 1783 Christen Matzen Bruun
 +  *1783 - 1797 Johannes Kuhr
 +  *1797 - 1815 Daniel Mickael Møller
 +  *1815 - 18?? Jochum Carl Kautsch
 +
 +Som flere godsejere på den tid, var også greve A. G. Moltke meget interesseret i forbedring af skolevæsenet på landet. I 1861 indstiftede han et legat til fremme af ungdommens læsefærdighed og kristendomskundskab på grevskabet. Legatet bestod i præmier til præster, degne og bibler til bønder, husmænd og skolebørn. Flere unge fra grevskabet blev i tidens løb hjulpet til uddannelse på Jonstrup Seminarium og fik derefter normalt embede på en af grevskabets mange skoler.
 +
 +
 +
 +===== Sandstenstavlen =====
 +
 +Efter branden i 1884 blev tavlen i 1896 opsat på Haslev Borger- og Realskole på Bregentvedvej (Nuværende Grøndalsskolen),​ hvor den var opsat i vindfanget ved hovedindgangen i den gamle hovedbygning. 1969 blev stenen flyttet til aulaen på [[Sofiendalsskolen]],​ hvor den siden har været indmuret. Stenen har enkelte skader bl.a. afflisninger i flere hjørner, som muligvis skyldes brand- eller frostskader.
 +
 +Stenen er ellers velholdt med en brun overflade.
 +
 +Den lidt groft huggede tekst er trukket op med sort. Teksten er let læselig. Spejlmonogrammet er - lidt uheldigt - trukket op med en gul farve, som også er anvendt til en ´hjemmelavet´,​ tynd konturkant.
Print/export