Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:haderslev_dam [2010/03/04 07:22] (nuværende)
farallon oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +**Haderslev Dam** er beliggende vest for [[historie:Haderslev]] by i [[historie:Sønderjylland]]. Byen er opstået på en stor banke af aflejret sand og ligger således midt mellem [[dam]] og [[fjord]].
 +
 +== Størrelse og beliggenhed. ==
 +
 +{{ :katastrofer:haderslev_dam_kort.jpg?x300|Haderslev Dams udstrækning og placering}}
 +På grund af sin udstrækning og geografi, vil det være mere rimeligt at benævne dammen som tre søer, der strækker sig over en længde på knap seks km og på visse steder op til en km’s bredde. Der er etableret dæmninger i både øst- og vestende, der deler dammen op i tre dele, nemlig Hindemade, Haderslev Dam og Inderdammen. Haderslev Dam (eller de tre søer) ligger i den smukke Haderslev [[historie:Tunneldal]] også kaldet Haderslevdalen, der på en 25 km’s strækning forløber mellem [[historie:Vojens]] by og [[historie:Haderslev Fjord]]s udmunding i [[historie:Lillebælt]] ved [[historie:Årøsund]]. 
 +
 +== Oprindelse og kulturhistorie==
 +
 +Ved Haderslevs befæstning omkring 1400 etableredes en mølledæmning ved Sønderbro i den sydlige del af byen og dammen fik sin nuværende udstrækning. Forinden var området gennemløbet af nogle åer og bække.
 +
 +Siden middelalderen har søer og vandløb i vore tunneldale været opdæmmet og [[vandkraft]]en udnyttet til forskellige formål. Således også med vandet i Haderslev Tunneldal og dermed Haderslev Dam. Vest for og noget højere end dammen finder man 1800 tallets industrianlæg såsom Tørning Mølle og Christiansdal Elektricitetsværk, der begge anlagdes ved hjælp af høje opstemninger og kanalføringer. Ved den sidste opstemning inden havn og fjord, ved Møllestrømmen i Haderslev finder man Slotsvandmøllen fra 1827, hvor korn fra omegnen blev malet. Bygningen fungerer i dag som teater.
 +
 +== Beskrivelse Haderslev Dam ==
 +
 +I vest grænser den største del af dammen (260 ha) op til en dæmning, der adskiller den fra søen Hindemade. Langs det meste af østsiden af dæmningen og igen i sydvesthjørnet af Haderslev Dam står en værdifuld ellesump. Haderslev Dams vestligste del er præget af rørskov og åkander, mens den øvrige søflade (Sønderjyllands største sø) er åben. I søen ligger to øer, den træbevoksede Granø og den græsklædte Mågeø. Søens sydlige bred er præget af Haderslev Dyrehave, anlagt i den østligste del af Pamhule skov (Haderslev Sønderskov) og de åbne skrænter på Nørskovgård. Længere ind mod Haderslev er sydsiden præget af ellesumpe, kildevæld og smalle rørbremmer og enkelte lunde. Inderst mod Haderslev går bredden over i bymæssig bebyggelse med vandrehjem, roklub mm i Erlev. På nordsiden af Haderslev Dam ligger Restaurant Damende, Fredsted og Haderslev Sygehus, hvis omgivelser dels er park, dels pilekrat og sumpede områder. Nordsiden går hurtigt over i villakvarterer, Damager kirkegård og [[Gl. Haderslev Kirke]]. Den indre dam hører til Haderslev Dampark og fra denne strømmer vandet gennem Møllestrømmen og Møllestryget til Haderslev Havn og Haderslev Fjord.
 +
 +== Omgivelser og adgang til Haderslev Dam ==
 +
 +Fra Haderslev går en rute langs sydsiden af Haderslev Dam, hvor den fra Erlev følger Geheimerådens Sti, der blev anlagt i 1932 på initiativ af geheimeråd J.A. Hansen. Ved Bergs Plads er der flere grillsteder, borde og bænke og to anløbsbroer for kanoer. Der er sydøst for pladsen et primitivt overnatningssted. Ved Sophies Kilde, som er en hellig kilde, kan man smage det kølige kildevand. Videre går ruten gennem Dyrehaven, hvor man kan se flokke af græssende dådyr og kronhjorte. Ved Nørreskovgård, hvor der er fin udsigt over Haderslev Dam og fjorden, er der et læskur og toilet. Ruten fortsætter over Hindemajdæmningen til restauranten Damende. Via landsbyen Fredsted går ruten mod Haderslev. Der er ikke fortov langs vejen gennem Fredsted. Ved Haderslev Sygehus tager ruten en afstikker ned til Haderslev Dam, hvor der er mulighed for at iagttage fuglelivet på dammen og Holmene.
 +
 +== Hindemade ==
 +
 +Hindemade er den vestligste af de 3 søer og er en 45 ha stor skovsø, der efter et naturgenoprettelsesprojekt i 1994 blev forvandlet fra en kedsommelig eng til en i dag meget smuk sø, efter siden 1930’erne at have været drænet og tørlagt. Også en å blev genetableret og fik et frit og snoet løb tilbage. I søen vil man tillige finde tre – fire småøer. Til Hindemade er adgang fra Damende og [[Hammelev]].
 +
 +== Fugle- og fiskeliv ==
 +
 +I søerne er i dag et meget rigt fugleliv, hvor der er mulighed for at observere [[toppet lappedykker]], [[skarv]], [[fiskehejre]], [[knopsvane]], [[vibe]], [[grågås]], [[gråand]], [[troldand]], [[stor skallesluger]], [[musvåge]], [[fasan]], [[grønbenet rørhøne]], [[blishøne]],[[ hættemåge]], [[natugle]], [[hvid vipstjert]], [[musvit]] og [[allike]]. I søerne lever bl.a. [[brasen]], [[skalle]] og [[gedde]].
 +
 +
 +== Dampark og indre dam ==
 +
 +[[Billede:ADSC00029.jpg|325px|right|thumb|Skulptur i Damparken]]
 +I 1948 - 1956 blev der anlagt en omkørselsvej umiddelbart vest for Haderslev, idet den tidligere nord-sydgående hovedvej gennem byens centrum, ikke længere kunne klare den tiltagende trafik. Den nye hovedvej blev anlagt på en nyetableret dæmning over den østligste del af Haderslev Dam. På denne måde opstod en indre dam, og en dampark blev samtidig anlagt som en smuk fredfyldt oase vest for byens centrum. Parken er ca. 9 ha og Inderdammen 4,6 ha. Ad de mange anlagte grusstier er der mulighed for afvekslende spadsereture rundt i parken, der via tunnel også breder sig over på den anden side af vejen til bredden mod vest. I Damparken ses en mindesten for frihedskampens ofre 1940-45, og der er adskillige både ældre og moderne skulpturer.  Ud for Hotel Norden finder man en statue af [[personer:Peter Hiort Lorenzen]]. De mange blomsterbede, små aflukker og store plæner spejler sig smukt i søen, ligesom man overalt kan betragte et varieret fugleliv. For den yngre generation er der etableret adskillige legepladser ligesom bænke er opstillet overalt i parken. Der er mulighed for at frekventere is- og pølsebod, ligesom man også kan fornøje sig med en tur i en af de mange [[Vandcykel|cykelbåde]] på dammen. Den meget smukke og bevaringsværdige Klosterkirkegård ligger på en forhøjning i parkens nordøstlige del. Her er monumenter for de faldne i verdenskrigene fra både dansk og tysk side. Det er en meget fredfyldt plet med mange historiske og interessante gravminder og har man lyst til at bese den gamle bydel og Haderslev Domkirke, er der kun kort vej dertil fra kirkegården. Også Gl. Haderslev kirke ligger umiddelbart op til parkens nordvestlige hjørne. Flere kanaler, tilløb, afløb og broer gør hele anlægget meget varieret, ligesom rosenbede, krydderurter og alskens buske og blomster overalt er med til at gøre ophold i parken til en vidunderlig rekreativ oplevelse. Også en Petanquebane er der fundet plads til i parken. Den 8. juli 2009 bliver der i parken rejst en mindesten i anledning af 50-året for [[bådulykken på Haderslev Dam|katastrofen på Haderslev Dam]].
 +
 +
 +== Kilder ==
 +
 +  * ''Sønderjyllands nye søer'' i redaktion ved Jesper Tofft
 +  * Hans Ole Matthiensen: ''Sønderjylland naturguide''
 +  * ''Haderslev i 700 år''; udgivet i anledning af byens købstadsjubilæum
 +  * Wilhelm Lorenzen Fabricius: ''Haderslev Tunneldal''
 +  * Skov- og naturstyrelsen: ''Pamhule og Haderslev Sønderskov''
 +  * Miljøministeriet: ''Pamhule og Hindemade''
 +  * T.O. Achelis: ''Haderslev i Gamle Dage''
  
Print/export