Gjorslev i slutningen af 1800'tallet 'Gjorslev slot' ligger i Holtug SognStevns. Det blev opført omkring 1396 af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Slottet er udformet som en korsbygning med det ca. 30 meter høje tårn i midten. Byggematerialet er kalksten fra Stevns Klint. Gjorslev var i kirkens eje frem til reformationen 1536. Efter reformationen overtog kronen næsten alt kirkegods. Det blev skiftet til privat eje men købtes igen af kongen i 1678.

År 1743 købte Christen Lindencrone Gjorslev, og fra 1793 til 1925 var slægten Scavenius ejere. 1925 solgte Scavenius godset til kammerherre Adolph Tesdorpf fra Falster, og 1930 blev det overtaget af kammerherre Edward Tesdorpf. Den nuværende ejer Peter Henrik Tesdorpf overtog Gjorslev år 1970.

Godset er i dag på 1650 hektar, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm avlsgårde. 770 ha er skov.

Ejere af Gjorslev
 • (1360-1370) Rane Jonsen
 • (1370-1536) Roskilde Bispestol
 • (1536-1540) Kronen
 • (1540-1570) Peder Svave
 • (1570-1580) Else Mouridsdatter Skave
 • (1580-1630) Familien Svave
 • (1630-1646) Just Høg
 • (1646-1652) Stygge Justsen Høg
 • (1652-1664) Just Justsen Høg
 • (1664-1675) Joachim Irgens
 • (1675-1678) Joachim Irgenss dødsbo
 • (1678-1743) Kronen
 • (1772-1793) Familien Lindencrone
 • (1868-1895) Jacob Frederik Brønnum Scavenius
 • (1924-1925) Frederik Brønnum Scaveniuss dødsbo
 • (1925-1929) Adolph Tesdorpf
 • (1929-1930) Enke Fru Tesdorpf
 • (1930-1970) Edward Tesdorpf
 • (1970-) Peter Henrik Tesdorpf
Eksterne henvisninger:
Print/export