Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:gisselfeld [2016/10/05 11:44]
farallon [Gisselfelds overdirektører]
historie:gisselfeld [2016/10/05 11:45] (nuværende)
farallon [Gisselfeld Kloster]
Linje 1: Linje 1:
 +'​**Gisselfeld**,​ som ligger mellem [[Haslev]] og [[Næstved]],​ er et af [[Danmark]]s største godser med et areal på 3.850 [[hektar]] med Hesede, Edelesminde,​ Brødebæk og Gødstrupgård,​ hvoraf 2.400 hektar er skov. Det er beliggende i flere kommuner, men hovedgården ligger i [[Bråby Sogn]] i [[Faxe Kommune]].
 +
 +Gisselfeld blev i sin nuværende form grundlagt af [[Peder Oxe til Nielstrup]],​ der byggede gården [[1547]]-[[1575|75]]. Efter ham overtog hans enke Mette Rosenkrantz til Vallø ejendommen, og ved hendes død i 1588 fik Peder Oxes søsterdatter,​ Karen Banner, stedet. Hun giftede sig med [[Henrik Lykke]] til [[Overgård]] og Lykke-familien havde herefter Gisselfeld, indtil [[Kai Lykke]] i [[1661]] blev fradømt liv, ære og gods. Fra [[1661]]-[[1670|70]] var Gisselfeld under Kronen. Herefter blev Gisselfeld givet til greve [[Hans Schack]] som belønning for hans bedrifter under [[Karl Gustav-krigene|svenskekrigene]].
 +
 +I [[1688]] blev Gisselfeld solgt til [[Adam Levin Knuth]] i [[1688]], og hans slægt havde Gisselfeld til [[1699]], hvorefter [[Christian 5.]]'s søn med [[Sophie Amalie Moth]] -  [[Christian Gyldenløve]] overtog godset. Under navnet Danneskiold-Samsøe har hans efterkommere siden bestyret godset som overdirektører. ​
 +
 +=====Gisselfelds overdirektører=====
 +{{ :​historie:​gisselfeld-haveside.jpg?​200|}}
 +  *[[Frederik Christian Danneskiold-Samsøe|Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe]] ([[jernbaner:​1722]]-[[jernbaner:​1778]]),​ sønnesøn af Christian Gyldenløve greve af Samsø, var Gisselfelds første overdirektør,​ fra [[jernbaner:​1755]] til sin død. 
 +  *Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe (1774-1823),​ søn af forrige, var overdirektør fra [[jernbaner:​1778]]-[[jernbaner:​1823]]. Han huskes især for ”Den Danneskioldske Kanal”, og sit virke som amtmand - og tanken om Holmegaards Glasværk, som dog blev færdiggjort af hans enke - Henriette Danneskiold-Samsøe,​ og indviet få dage efter hans død - i 1823. 
 +  *Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe (1798-1869),​ søn af forrige, var overdirektør fra [[1823]]-1[[869]]. Han døde barnløs.
 +  *Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe (1800-1886),​ yngre bror til forrige, blev Gisselfeld fjerde overdirektør fra [[jernbaner:​1869]]-[[jernbaner:​1886]]. Han var samler og en stor kunstmæcen. Porcelænssamlingen,​ som Gisselfeld Kloster i dag er berømt for, er skabt af ham. 
 +  *Christian Frederik lensgreve af Danneskiold-Samsøe (1838-1914),​ søn af forrige, bestred stillingen som overdirektør fra [[jernbaner:​1886]]-[[jernbaner:​1914]]. Han var desuden [[Ordenskansler]] og formand for [[Dansk Skovforening]]. Det er hans fortjeneste,​ at naturen omkring Gisselfeld er så enestående og unik. Hans søn,
 +  *Aage Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe (1886-1945),​ overtog overdirektørposten i perioden [[1914]]-[[1945]],​ og besad, som den sidste grevskabet Samsøe, der som følge af lensafløsningsloven af 1919, afløstes i 1921. Han fik ingen sønner - så nærmeste slægtning og arvtager til overdirektørembedet var hans farfars brors barnebarns søn:  ​
 +  *James Christian Carl Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe (1900-1966). Han var overdirektør fra [[jernbaner:​1947]]-[[jernbaner:​1966]]. Hans søn, Valdemar fraskrev sig tidligt arveretten til overdirektørembedet. ​
 +  *Knud greve af Danneskiold-Samsøe (1900-1969),​ fætter til ovennævnte James Carl Christian Sophus, var overdirektør 1966-1969. ​
 +  *Hans Christian Erik Viggo greve af Danneskiold-Samsøe (1915-1975),​ halvbror til forrige, var overdirektør fra [[1969]]-[[1975]]. ​
 +  *Carl Christian //Erik// Leopold greve af Danneskiold-Samsøe(f. 1945), ældste søn af forrige overtog embedet 1975. Men grundet stridigheder med bestyrelsen blev han afsat, se næste afsnit.
 +
 +=====Gisselfeld Kloster=====
 +**Gisselfeld Kloster** (formelt **Gisselfeld Adelige Jomfrukloster i Sjælland**) er en stiftelse på [[Sjælland]]. ​
 +
 +Stiftelsen oprettedes ved testamentarisk bestemmelse af [[Christian 5.|Christian V's]] illegitime søn med [[Sophie Amalie Moth]] Christian Gyldenløve i [[jernbaner:​1701]]-[[jernbaner:​1702]]. Bestemmelsen trådte i kraft ved hans enkes død i [[jernbaner:​1754]]. ​
 +
 +Stiftelsen er ikke et "​kloster"​ i traditionel forstand, men et såkaldt [[jomfrukloster]]. De indskrevne klosterdamer - [[konventualinde|konventualinder]] på [[Gisselfeld]] - skulle være ugifte og af adelig stand og byrd, men de havde i modsætning til på [[Vallø Slot|Vallø]] og [[Vemmetofte]] ikke bolig på selve klostret. I stedet modtager de en årlig hævning.
 + 
 +Gisselfeld Kloster ledes af en overdirektør,​ der udpeges iblandt mandlige medlemmer af slægten Danneskiold-Samsøe.
 + 
 +Gisselfelds overdirektør har privatbolig i klosterets hovedbygning (slottet). I dag bebos Gisselfeld Slot af Erik greve Danneskiold-Samsøe. ​
 +
 +=====Gisselfeld-sagen=====
 +I 1997 blev den 10. overdirektør Erik greve Danneskiold-Samsøe suspenderet som overdirektør af sin daværende bestyrelse. Han har siden ført retssag - dels for at få overdirektørembedet tilbage, men også for at få rettens ord for at den over 300 år gamle fundats, som Gisselfeld drives efter, også skal følges den dag i dag . Indtil videre har han ikke fået medhold ved domstolene. ​
 +I 2002 blev overdirektørembedet midlertidigt overtaget af en sidegren til Danneskiold-Samsøe-slægten - familien Lassen. Familien Lassen er efterkommere af Gisselfelds 6. overdirektør Aage Conrad lensgreve Danneskiold-Samsøe,​ der døde den 27. december 1945. Han fik ingen sønner, der kunne overtage overdirektørembedet. Hans datter, Elisabeth Henriette Lassen (f. Danneskiold-Samsøe),​ måtte i kraft af Gyldenløves fundatsbestemmelser for Gisselfeld Kloster ikke overtage overdirektørembedet efter sin far, da fundatsen foreskriver,​ at det skal være en grevelig født Danneskiold-Samsøe.
 +Pr. 11. februar 2002 blev Elisabeth Lassens søn - Christian Danneskiold Lassen, indsat som midlertidig overdirektør for Gisselfeld Kloster, på trods af at han ikke er en grevelig født Danneskiold-Samsøe. ​
 +Gisselfeld Slot, der som reglerne foreskriver ene og alene skal være privatbolig for overdirektøren - bebos stadig af Gisselfelds 10. overdirektør,​ Erik greve Danneskiold-Samsøe,​ der af domstolene ikke har fået frataget sin overdirektør-titel,​ og som følge deraf stadig har privatbolig på slottet, hvor han har boet siden 1975. 
 +
 +[[Hans Christian Andersen]] skrev under et ophold på Gisselfeld eventyret om [[Den Grimme Ælling]].
 +
 +=====Parken=====
 +[[Image:​Paradehuset.jpg|thumb|Paradehuset ved Gisselfeld]]
 +Allerede fra Peder Oxes tid var der et parkanlæg i forbindelse med borgen. Det nuværende parkanlæg - med store karpedamme - er i engelsk landskabsstil,​ anlagt op gennem 1800-tallet,​ bl.a. med hjælp fra den engelske landskabsarkitekt Milner. Der er - mod betaling - adgang til parken med de mange botaniske sjældenheder i hele sommersæsonen. I parken ligger også Paradehuset,​ der er Gisselfelds [[orangeri]] opført i 1879. Orangeriets meget smukke bygninger er tegnet af [[jernbaner:​Johan Daniel Herholdt|Herholdt]]. Der er adgang til orangeriet i samme periode som parken, og der foregår salg af sjældne planter. I parken er også et klokkefrø-springvand,​ inspireret af forekomsten af [[klokkefrø]]er i parken indtil ​ sidste halvdel af 1800-tallet.
 +
 +I [[Hesede Skov]] findes Gisselfelds gamle forstbotaniske have [[Paradishaven]],​ og lige i nærheden findes en 25 meter dyb istidskløft,​ [[Djævlekløften|Svenskekløften]].
 +
 +====== Ejere af Gisselfeld ======
 +
 +  *(1381-1411) [[Bo Falk]]
 +  *(1411-1431) [[Peder Falk]]
 +  *(1431-1450) [[Eskild Falk]]
 +  *(1450) [[Ida Falk]], gift Gjøe (Gøye)
 +  *(1450-1506) [[Eskild Gjøe]] (Gøye)
 +  *(1506-1526) [[Henrik Gjøe]] (Gøye)
 +  *([[1526]]-1537) [[Johan Oxe til Nielstrup|Johan Oxe]]
 +  *(1537-1545) [[Torben Oxe]]
 +  *([[1545]]-1575) [[Peder Oxe til Nielstrup|Peder Oxe]]
 +  *(1575-1588) [[Mette Rosenkrantz]],​ gift Oxe
 +  *(1588) [[Karen Banner]], gift Lykke
 +  *(1588-1619) [[Christian Lykke]]
 +  *(1619-1655) [[Frands Lykke]]
 +  *(1655-1661) [[Kay Lykke]]
 +  *(1661-1670) [[Kronen]]
 +  *(1670) [[Hans Schack]]
 +  *(1670) [[Ditlev von Rumohr]]
 +  *(1670-1682) Hans lensgreve Schack
 +  *(1682-1688) [[Otto Diderik lensgreve Schack]]
 +  *(1688-1689) [[Sophie Dorothea Marschall]],​ gift Schack
 +  *(1689-1699) [[Adam Levin greve Knuth]]
 +  *(1699-1703) [[Ulrik Christian Gyldenløve,​ greve af Samsø|Christian Gyldenløve]],​ greve af Samsøe
 +  *(1703-1754) [[Dorothea Krag]] gift (1) Juel (2) Gyldenløve (3) von Ahlefeldt
 +  *(1754-1755) Dorothea Krags dødsbo
 +  *(1755-) [[Gisselfeld Kloster|Gisselfeld Adelige Jomfrukloster i Sjælland]]  ​
 +
 +===== Overdirektører for Gisselfeld Kloster =====
 +
 +  *(1755-1778) [[Frederik Christian Danneskiold-Samsøe|Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe]] ​
 +  *(1778-1823) [[Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe]] ​
 +  *(1823-1869) [[Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe]] ​
 +  *(1869-1886) [[Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe]]
 +  *(1886-1914) [[Christian Frederik lensgreve af Danneskiold-Samsøe]] ​
 +  *(1914-1945) [[Aage Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe]]
 +  *(1945-1966) [[James Christian Carl Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe]]
 +  *(1966-1969) [[Knud greve af Danneskiold-Samsøe]]
 +  *(1969-1975) [[Hans Christian Erik Viggo greve af Danneskiold-Samsøe]]
 +  *(1975-2002) [[Carl Christian Erik Leopold greve af Danneskiold-Samsøe]]
 +  *(2002-2010) [[Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen]] (Midlertidig overdirektør)
 +  *(2010-) [[Helene Danneskiold-Samsøe]]
 +
 +====== Kilder/​Eksterne henvisninger ======
 +
 +  *[[http://​www.gisselfeld-kloster.dk|Gisselfeld]]
 +  *[[http://​www.gisselfeld-karpe.dk|Karpedammene på Gisselfeld]]
  
Print/export