Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:frihedsfonden [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +Spm. nr. S 1506
  
 +Til socialministeren. (17/7 87) af:
 +Tommy Dinesen (SF).
 +
 +Spm i fuld tekst:
 +  *"Hvad er baggrunden for ministerens planer om nedlæggelse af Frihedsfonden?"​
 +
 +Skr begrundelse:​
 +  *Det har vakt nogen opsigt, at ministeren har planer om nedlæggelse af Frihedsfonden. Bl.a. har Neuengammeforeningen,​ Stutthoforeningen,​ [[Buchenwaldklubben]],​ Hannover/​Stöckengruppen,​ Gestapofangerne Randers og Århusafdelingerne,​ de erhvervshæmmede i København og på Sjælland samt Horserødforeningen tilkendegivet deres utilfredshed med Frihedsfondens afvikling med den begrundelse,​ at der stadig er brug for den ekspertise, som fonden har til rådighed vedrørende de særlige forhold, der knytter sig til besættelsestiden. ​     Også vedtagelsen i Folketinget af loven vedrørende Shanghai-søfolkene (lov nr. 277 af 13. maj 1987) vil medføre mere arbejde for Frihedsfonden.
 +
 +Besv 27/7 87
Print/export