Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:frederik_1 [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +'''Frederik 1.''' ([[7. oktober]] [[1471]] på [[Haderslevhus]] - [[10. april]] [[1533]] på [[Gottorp Slot]]<ref name=gravsted_dk>{{gravsted.dk navn|frederik1}}</ref>) var [[konge]] af [[Danmark]] og [[Norge]] fra [[1523]]-[[1533|33]]. Han blev født som den anden (og yngste) søn af [[Christian 1.]] og [[Dorothea af Brandenburg]] og voksede op i [[hertugdømmerne]] [[Hertugdømmet Slesvig|Slesvig]] og [[Holsten]].
 +
 +I [[1490]] foranledigede Christian 1.'s enke Dorothea, at hertugdømmet blev delt mellem hendes sønner Hans og Frederik, således at Hans fik den segebergske del og Frederik, der fik lov til at vælge først, den gottorpske del. For ikke at bryde en aftale om, at hertugdømmerne skulle forblive udelt, hed det sig, at Hans og Frederik skulle regere dem sammen. Fra [[1490]]-[[1523]] regerede hertug Frederik på [[Gottorp slot|Gottorp]] og bragte både fred og stigende velstand til hertugdømmet. Da [[Christian 2.]]'s trone begyndte at vakle under ham, indgik Frederik en [[alliance]] med utilfredse medlemmer af den danske adel. Den [[8. marts]] [[1523]] erklærede hertug Frederik kongen Christian 2. [[krig]], og allerede 18 dage senere hyldedes Frederik som konge i [[Viborg]]. Da Christian 2. forlod Danmark den [[13. april]], underskrev Frederik sin håndfæstning med adelen, og lod sig hylde som Frederik 1. af Danmark og Norge.
 +
 +Christian 2. og hans dronning Elisabeth forlod [[København]] om bord på orlogsskibet ''Løven'' og flygtede til [[Holland]]. Det var en sorgens dag for Københavns indbyggere og Danmarks [[almue]] og [[borgerskab]]. Voldene og stranden var efter sigende fulde af bedrøvede mennesker, som fulgte deres bortsejlende konge med øjnene. Christian 2.' [[lov (jura)|love]] blev erklæret for fordærvelige og hans lovbøger blev brændt på bålet.
 +
 +Frederik 1.'s regeringsperiode var præget af uro blandt [[borger]]e og [[bonde|bønder]], der ønskede at få Christian 2. genindsat som konge. I årene [[1524]] og [[1525]] var der tilløb til oprør i [[Jylland]] og [[Skåne]]. Christian 2.'s statholder på Gotland, [[Søren Norby]] gik i land i det vestlige [[Blekinge]] i et desperat forsøg på at få genindsat Christian 2. på Danmarks trone, og det lykkedes at samle ikke mindre end 8.000 mand, som indledte en belejring af [[Helsingborg Slot]]. 
 +
 +Frederik 1.’s holstenske hærfører [[Johan Rantzau]] med en hær på 900 knægte og 400 ryttere samt [[artilleri]] forenede sig dog med den danske adelshær samt et kontingent svenske tropper. Disse knuste den utrænede bondehær i to blodige slag ved Lund den [[28. april]] og ved [[Bunketofte]] på [[Helsingborgsletten]] den [[4. maj 1525]]. I [[Slag ved Lund|slaget ved Lund]] blev bønderne forfulgt helt ind i byens [[domkirke]], og 60 borgere, som havde søgt tilflugt i domkirken, blev slæbt ud og slagtet af [[soldat]]erne. Bondehærens tab blev sat til cirka 3.000 døde.
 +
 +I [[1532]] lykkedes det Frederik at lokke Christian 2. til Danmark under løfte om [[frit lejde]]. Kongen brød løftet og satte den tidligere [[monark]] i [[fængsel]] på [[Sønderborg Slot]]. I [[1549]] blev den nu 68-årige Christian 2. overført til [[Kalundborg Slot]], hvor han opholdt sig til sin død i [[1559]].
 +
 +I størstedelen af sin regeringsperiode opholdt Frederik sig på Gottorp Slot. Han kom kun til Danmark, når det var absolut nødvendigt, og Norge besøgte han aldrig. På trods af den strenge håndfæstning lykkedes det Frederik at få stor politisk indflydelse. I nogle tilfælde truede han med at fraskrive sig [[trone]]n til fordel for den landflygtige Christian 2. Ganske virkningsfuldt.
 +
 +På trods af at han i håndfæstningen havde lovet at værne om den [[katolske kirke]], indførte Frederik 1. reelt [[religion]]sfrihed for lutheranere i Danmark. Eksempelvis udnævnte han [[Hans Tausen]], hvis stærkt lutheranske prædikener vakte røre, til sin [[kapellan]]. I [[1526]] gennemførte Frederik 1., at bisperne fremover skulle vælges i Danmark.
 +
 +Frederik 1. døde på Gottorp Slot den [[10. april]] [[1533]] og blev begravet i [[Slesvig Domkirke]]. Han blev i 1502 gift med kurfyrsten af Brandenburgs datter, den 15-årige [[Anna af Brandenburg|Anna]]. Hun døde i en alder af 27 år. De fik to børn, hvoraf det ene blev den senere kong [[Christian 3.]]. I sit efterfølgende ægteskab med [[Sophie af Pommern]], fik han yderligere fem børn.
 +
 +== Eksterne kilder/henvisninger ==
 +{{Reflist}}
 +* Søren Sørensen ([http://www.aerenlund.dk/idag/konge.asp?periode=38 www.aerenlund.dk])
 +* [http://lexopen.fateback.com/biografier/kong/Frederik%201.html Lexopen]
 +* [http://runeberg.org/salmonsen/2/8/0865.html Salmonsens konversationsleksikon]
 +* [http://runeberg.org/dbl/5/0285.html Dansk biografisk Lexikon]
  
Print/export