Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:den_store_nordiske_krig [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Den store nordiske krig** startede som en reaktion mod [[Sverige]]s stormagtsdrømme, ved at [[Rusland]], [[Polen]] og [[Danmark]] indgik en alliance for at reducere svenskernes magt omkring [[Østersøen]]. 
  
 +I [[1700]] erobrer danske tropper den slesvigske del af [[Gottorp]], som var allieret med svenskerne. Den svenske konge, [[Karl XII]], svarer overraskende igen med at landsætte tropper ved Humlebæk på [[Sjælland]]. Men endnu engang intervenerer de europæiske stormagter, [[England]] og [[Holland]], og efter en hurtig fredsslutning i [[Travendal]] [[18. august]] [[1700]] tvinges svenskerne væk fra Sjælland og danskerne ud af Gottorp, så man igen opnår status quo. 
 +
 +Svenskerne, som på den tid er stormagt, vinder relativt nemt over [[Polen]], hvorefter Karl XII vender blikket mod [[Moskva]]. Svenskernes har deres hovedarmé i [[Polen]], som Kong [[Karl XII]] og General [[Carl Gustaf Rehnskiöld|Rehnskiöld]] er ledere af (den er måske på 40 000 mand), og så har de en forstærkende armé ledet af General [[Adam Ludwig Lewenhaupt|Lewenhaupt]] på lidt over 10 000 mand, der skal slutte sig sammen med hovedarméen. Det sker dog først for sent. Hovedarméen hører nemlig, at der er oprør i [[Ukraine]] og at en horde af [[kosak|kosakker]] står klar til at kæmpe mod russerne, og man lægger derfor en mere sydøstlig marchrute. Det forhindrer imidlertid General [[Adam Ludwig Lewenhaupt|Lewenhaupt]] i at slutte sig sammen med hovedarméen, og hans styrke bliver knust i [[slaget ved Lesna]], så kun ca. 5 000 mand undslipper og slutter sig til hovedarméen. Samtidigt er horden af kosakker tilsyneladende også blevet knust, men nogle hundrede kosakker slutter sig til den svenske hovedarmé. Russerne har i al den tid benyttet sig af ''den brændte jords strategi'' for at undgå en direkte kamp mod den svenske hovedarmé. Da vinteren er hårdest slår russerne endelig til mod svenskerne.
 +
 +Da svenskerne i [[1709]] ved [[Poltava]] lider et stort nederlag til den russiske hær ([[Slaget ved Poltava]]), og [[Karl XII]] flygter til [[Tyrkiet]], bliver fristelsen for stor, og Danmark erklærer Sverige krig, og en dansk hær går i land i [[Skåne]]. Det var en af de hårdeste krige, Danmark har været deltager i. Skåne og Blekinge bliver hurtigt generobret, men snart lider de danske tropper nederlag i [[slaget ved Helsingborg]] i [[1710]] og ved Gadebusch i [[1712]]. Hertil kommer, at [[København]] rammes af en [[byldepest|pestepidemi]] der koster omkring en tredjedel af befolkningen livet. Først fra [[1713]] begyndte det at gå fremad med krigen. I [[1715]] vender Karl XII tilbage til Sverige, og året efter angriber han [[Norge]] med en hær. Svenskerne må dog trække sig tilbage, da [[Tordenskjold]] ødelægger deres forsyningsflåde ved [[Dynekilen]]. Ved fredsslutningen i [[1720]] på [[Frederiksborg slot]] sørger [[England]] og [[Frankrig]] for, at Danmark får lov til at beholde den gottorpske del af [[Slesvig]] som formelt annekteres i [[1721]], men ellers forbliver alt som før krigens begyndelse. 
 +
 +Krigen afsluttes med [[Freden i Nystad]] 1721 mellem Sverige og Rusland hvor Sverige afstod de baltiske lande, Sydkarelen og Karelske Næs med Viborg.
 +
 +=====Se også=====
 +  *[[Krige]]
 +  *[[Krigsslag]]
Print/export