Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:danske_len [2010/05/17 16:57]
farallon oprettet
historie:danske_len [2010/05/17 16:59] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +Antallet af '''​Danske len'''​ har varieret gennem tiderne; Antallet af [[Len|hovedlen]] har det meste af tiden ligget omkring 50, men efter [[reformationen]] blev der oprettet mange smålen så antallet kom op omkring 200.
  
 +Lenene var opdelt i ''​regnskabslen'',​ ''​afgiftslen''​ og ''​tjenestelen''​. I et regnskabslen eller ''​fadeburslen''​ fik lensmanden et årligt vederlag for at varetage lenet, mens resten af lenets indtægter gik til Kronen. I et afgiftslen skulle lensmanden svare en vis sum i penge og naturalier og kunne beholde resten af lenets indkomster. Et tjenestelen var fritaget for afgift og blev givet som belønning. Kronen kunne låne af rige stormænd ved at sætte et len i pant, et ''​pantelen'',​ hvorefter lensmanden fik lenets indtægter indtil Kronen kunne indløse pantet eller pantetiden var udløbet.
 +
 +Ved [[enevælde]]ns indførelse i [[1660]] og omdannelsen til [[amt]]er i [[1662]] var der 49 len.
 +
 +===== Jylland =====
 +  *[[Bygholm Len]]
 +  *[[Børglum Len]]
 +  *[[Bøvling Len]]
 +  *[[Dronningborg Len]]
 +  *[[Dueholm Len]] 
 +  *[[Hald Len]]
 +  *[[Havreballegård Len]]
 +  *[[Kalø Len]]
 +  *[[Koldinghus Len]]
 +  *[[Lundenæs Len]]
 +  *[[Mariager Len]]
 +  *[[Riberhus Len]]
 +  *[[Sejlstrup Len]]
 +  *[[Silkeborg Len]]
 +  *[[Skanderborg Len]]
 +  *[[Skivehus Len]]
 +  *[[Stjernholm Len]]
 +  *[[Tørning Len]] ([[Sønderjylland]])
 +  *[[Vestervig Len]]
 +  *[[Ørum Len]]
 +  *[[Åkær Len]]
 +  *[[Ålborghus Len]]
 +  *[[Åstrup Len]]
 +
 +===== Fyn =====
 +*[[Hagenskov Len]]
 +*[[Hindsgavl Len]]
 +*[[Nyborg Len]]
 +*[[Odensegård Len]]
 +*[[Rugård Len]]
 +*[[Søbygård-Gudsgave Len]] ([[Ærø]])
 +*[[Tranekær Len]]
 +
 +===== Sjælland ======
 +*[[Abrahamstrup Len]]
 +*[[Antvorskov Len]]
 +*[[Dragsholm Len]]
 +*[[Frederiksborg Len]]
 +*[[Halsted Len]] / [[Ravnsborg]] ([[Lolland]])
 +*[[Hammershus Len]] ([[Bornholm]])
 +*[[Holbæk Len]]
 +*[[Hørsholm Len]]
 +*[[Jungshoved len]]
 +*[[Kalundborg Len]]
 +*[[Korsør Len]] 
 +*[[Kronborg Len]]
 +*[[Københavns Len]]
 +*[[Nykøbing Len]] ([[Falster]])
 +*[[Sorø Len]]
 +*[[Stegehus Len]] ([[Møn]])
 +*[[Sæbygård Len]]
 +*[[Ringsted Len]]
 +*[[Roskilde Len]] 
 +*[[Tryggevælde Len]]
 +*[[Vordingborg Len]]
 +*[[Ålholm Len]] ([[Lolland]])
 +
 +===== [[Skåne]], [[Halland]] og [[Blekinge]] =====
 +*[[Gladsax Len]]
 +*[[Halmstad Len]]
 +*[[Helsingborg Len]]
 +*[[Christiansstad Len]]
 +*[[Laholm Len]]
 +*[[Landskrone Len]]
 +*[[Malmöhus län|Malmøhus Len]]
 +*[[Sølvesborg Len]]
 +*[[Varberg Len]]
 +
 +===== Eksterne kilder og henvisninger =====
 +  *Henrik Lerdam: ''​[http://​books.google.com/​books?​id=ffhU4hkpr7sC&​printsec=frontcover Danske len og lensmænd 1370-1443]''​. 1996.
 +  *Harry Christensen:​ ''​Len og magt i Danmark 1439-1481''​. 1983. [http://​books.google.com/​books?​id=4OsGNAAACAAJ]
 +  *S. Nygaard: ''​Len og stamhuse i Jylland''​ (Jyske Samlinger, bind 4) [http://​img.kb.dk/​tidsskriftdk/​pdf/​ho/​ho_4rk_0003-PDF/​ho_4rk_0003_75569.pdf] [http://​www.tidsskrift.dk/​visning.jsp?​id=75569]
 +  *[[Louis Bobé]], Gustav Graae og Fritz Jürgensen West: ''​Danske Len''​. 1916. [http://​books.google.com/​books?​id=KWF0GwAACAAJ]
 +  *Gustav Bang: ''​Danske Len og Stamhuse''​. 1906. [http://​books.google.com/​books?​id=nJyIPQAACAAJ]
 +  *[[Kristian Sofus August Erslev]]: ''​Danmark-Norges len og lensmænd 1596-1660''​. 1885. [http://​books.google.com/​books?​id=pDXTAAAAMAAJ&​q=Riberhus]
 +  *[[Kristian Sofus August Erslev]]: ''​Danmarks len og lensmænd i det sextende aarhundrede (1513-1596)''​. 1879. [http://​books.google.com/​books?​id=78YLAAAAYAAJ]
 +  *[http://​www.daisy.sa.dk www.daisy.sa.dk] - [[Daisy]] - [[Statens Arkiver]]s arkivalieinformationssystem ​
 +  *http://​www.byhistorie.dk/​kommuner/​artikel.aspx?​artikel=amter.xml
 +
 +{{Danske len indtil 1662}}
 +{{Skånelandenes len}}
 +{{Fra len til region}}
Print/export