Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
historie:damhussoen [2010/01/23 11:02]
farallon
historie:damhussoen [2010/01/23 11:05] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Damhus Sø** eller **Damhussøen** ligger mellem [[Vanløse]], [[Rødovre]], [[Roskildevej]] og [[Damhusengen]], der går ud til [[Jyllingevej]] i nord. Det grønne område hænger sammen med [[Grøndalsparken]], [[Krogebjergparken]] og [[Vigerslevparken]]. Søens areal er 46 ha.
  
 +Damhussøen er dannet ved opdæmning af Harrestrup Å, den tidligere Ovre Å, og Grøndalsåen.
 +
 +Hvornår dette skete, vides ikke med bestemthed, men i 1561 mageskiftede [[historie|Frederik .2]] med Københavns Universitet, således at universitetet fik retten til fiskeriet og rørhøstningen i søen. Det er første gang, man træffer søens navn "Langevadsdam".
 +
 +{{ :historie:damhussokort1.jpg|Damhussøen slutningen af 1800-tallet}}På kortet til højre ses Damhussøen i midten - som en del af det lange sump- og engområde, der fra nord strækker sig helt til Kalvebod Strand. Teksten ved søen er Rödovre og kortet mangler helt Vanlöse.
 +
 +Søen blev skabt som vandreservoir for København. Oprindeligt løb Grøndalsåen ud i Damhussøen. Det blev ændret, så vandet løb fra Damhussøen ind mod byen. Ved Bispeengen fik Grøndalsåen tilløb fra Lersøen og løb nu gennem Ladegårdsåen til Peblingesøen.
 +
 +Dæmningen mod syd, hvorover Roskildevej er ført, blev bygget i forbindelse med vejens anlæg i [[jernbaner:1621]]. Det havde som nævnt til formål at sikre en stabil vandmængde i søen og en bedre vandforsyning til København via Grøndalsåen og [[Ladegårdsåen]]. Omkring 1849-1850 blev dæmningerne bygget større, og en ny anlagdes på tværs mellem Hyltebjerg Allé og Rødovre. Den blev kaldt tværvolden. Dæmningernes sider mod søen blev stensat med flade sten og kløvede sten for at at forhindre udskridning. Vandet kunne nu hæves i søen til 29 fod, det svarer til 9,1 m. Flodemålet i søen er i dag 8 m. 
 +
 +{{:damhussoekort2.jpg|}}
 +**Harrestrup å**, der tidligere løb igennem søen, blev i [[jernbaner:1938]] lagt i en rende med dæmninger på hver side i den østlige side af engen. Samtidig blev //Bagsøen// drænet, og hermed opstod Damhusengen. Søen og engen fik parkstatus i [[jernbaner:1941]] og har været fredet siden [[jernbaner:1966]].
 +
 +Søen er med navnet Damhus Sø opkaldt efter Damhuset, der rent faktisk er opkaldt efter søen der tidligere hed //Langevadsdam// //Langvaddam// eller blot //Dammen//. Området er også kendt for [[Damhuskroen|kroen]] og det lille lokale tivoli.
 +
 +  *[[http://www.vanloese.dk/vanloese/damhussoen/vandam00i.htm|Damhussøen]]
Print/export