Bjerning Kirke (Haderslev Amt) Bjerning Kirke ligger enligt i sognets nordvestlige hjørne, lidt vest for landsbyen Skovbølling ca. 6 km N for Haderslev (Region Syddanmark) .

Om kirken

Bjerning Kirke er opført omkring 1100, den består af et romansk kor og skib, der er senere tilføjet tårn i vest og syddør i sengotisk stil. I katolsk tid før reformationen var kirken viet til Sankt Peter. Der blev bygget et sakristi ved korets østgavl i 1842, et ældre sakristi og et våbenhus er blevet nedrevet.

Kirken er præget af en omfattende brand den 17. november 1937. Med enkelte undtagelser er inventaret i kirken nyt, anskaffet efter branden, blandt andet gik en altertavle fra 1600'tallet tabt under branden.

Kirkegård

Bjerning Kirke er omgivet af kirkegård. På kirkegården står to mindesten for faldne soldater, en for Mads Christian Olsen, som faldt 1848 under Treårskrigen, og en for faldne soldater under 1. verdenskrig 1914—18.

Eksterne kilder og henvisninger

Print/export