Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:billesborg [2010/09/03 04:39]
farallon oprettet
historie:billesborg [2010/09/03 04:44] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Billesborg** hed tidligere '''​Egøjegård'''​ og var formentlig i [[middelalder]]en en [[væbner]]gård i landsbyen [[Egøje]] ([[Herfølge Sogn]], [[Bjæverskov Herred]], [[Præstø Amt]]). Hovedbygningen er opført [[jernbaner:​1721]]-[[jernbaner:​1722|22]] ved [[Johan Cornelius Krieger]] og fredet.
 +
 +I [[jernbaner:​1563]] blev den beboet af [[herredsfoged]]en i [[Stevns Herred]] og [[borgmester]] i [[Store Heddinge]], [[Jep Mogensen]]. Senere hørte den til gården [[Østre-Vallø]] og tilhørte [[Oluf Bille]] (død 1602) og derefter dennes enke [[Margrethe Rosenkrantz]] (død 1615). Hendes bror [[Holger Rosenkrantz (f. 1574)|Holger Rosenkrantz]] arvede gårdene og solgte dem i [[1616]] til [[Ellen Marsvin]]. ​
 +
 +Hendes datter [[Kirsten Munk]] gjorde den til [[ladegård]] og rev bygningen ned; men [[Christen Skeel Albretsen]],​ der købte den af Kirsten Munk i [[jernbaner:​1651]],​ påbegyndte en genopbygning på dens nuværende plads i [[jernbaner:​1653]] og kaldte den '''​Rudholt'''​ efter sin første hustru [[Birgitte Rud]]. ​
 +
 +Sit nuværende navn fik den, da fru [[Kirsten Bille]] efter sin mand [[gehejmeråd]] [[Otto Skeel]]s død i [[1695]] havde den som [[enkesæde]]. Deres søn [[amtmand]] [[Christen Ottesen Skeel]] (død [[1709]]) solgte i [[jernbaner:​1707]] [[Vallø]] gods med Billesborg og [[Gunderup]] til svigerfaderen [[Christian Siegfried von Plessen]], der det følgende år solgte godserne til kongen.
 +
 +Billesborg har siden været avlsgård under [[Vallø]]. [[Stiftskurator]] [[Joachim Godske greve Moltke]] (død [[1818]]) lod hovedbygningen indrette til [[kurator]]bolig.
 +
 +I dag er hovedbygningen udlejet til en [[friskole]].
 +
 +På [[Egøje Mark]] findes rester af et [[voldsted]] '''"​Kaninhøjen"''',​ hvor gården siges oprindelig at have ligget. I voldbankens grund er der foruden murbrokker fundet et stykke mur af tilhugede kridtsten. I lavningen mod nord skal der have ligget en [[vandmølle]],​ og i bakken oven for voldstedet er fundet en kælder af røde mursten.
 +
 +
 +== Se også ==
 +*[http://​www.billesborgskolen.dk/​ Billesborgskolen]
 +
 +== Kilder ==
 +[[Jens Peter Trap|Trap, J. P.]] ''​Danmark. Præstø Amt.''​ Bind IV, 5. udg., 1955.
  
Print/export