Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:anders_bille_rigsmarsk [2010/01/12 22:33]
127.0.0.1 ekstern redigering
historie:anders_bille_rigsmarsk [2010/10/14 21:29] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Anders Bille** [[Rigsmarsk]];​ (f [[jernbaner:​19. marts]] [[jernbaner:​1600]] &​dagger;​ [[jernbaner:​10. november]] [[jernbaner:​1657]]).
  
 +Søn af Erik Jensen Bille til Rønnowsholm og hustru Mette Banner Andersdatter. ​
 +
 +Som ung i udenlandsk krigstjeneste - han blev i [[1626]] løjtnant i hertug Bernhard af Weimars rytterregiment i [[Christian 4.]]s hær i Tyskland og i [[1627]] blev han [[ritmester]].
 +
 +Han fik tildelt [[Rygårds len]] i [[jernbaner:​1631]] og var lensmand på [[Øsel]] fra [[jernbaner:​1634]] til [[jernbaner:​1642]]. I [[jernbaner:​1642]] [[rigsmarsk]] og blev samtidg forlenet med  [[Vestervig len]] som han i [[1650]] fik ombyttet med [[Skanderborg len]].
 +
 +Anders Bille deltog på dansk side i [[Torstensonkrigen]] [[jernbaner:​1643]] til [[jernbaner:​1644]]. Efterfølgende rejste han i [[jernbaner:​1646]] spørgsmålet om en ny hærordning idet han mente at den nationale hær skulle øges og befæstningsanlæggene styrkes. Ordningen trådte først i kraft [[1653]].
 +
 +Da svenskekrigene brød ud i [[jernbaner:​1657]] blev Anders Bille øverstbefalende over styrkerne i [[Holsten]]. Han måtte efter at have erobret Bremen stift trække sig tilbage til [[Frederiksodde]] ([[Fredericia]]) hvor han blev hårdt såret, da svenskerne stormede fæstningen [[jernbaner:​24. oktober]] [[jernbaner:​1657]]. Han døde et par uger senere i svensk fangenskab.
 +
 +Anders Bille blev [[jernbaner:​14. december]] [[jernbaner:​1628]] gift med Sophie - datter af Jacob Eriksen Rosenkrantz til Arreskov og hustru Pernille (Gyldenstierne). Hustruen døde [[1667]] og overlevede Anders Bille med 10 år.
Print/export