Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:aegteskab [2010/01/12 22:33]
historie:aegteskab [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +'''Ægteskab''' betyder i dag et socialt og økonomisk fællesskab mellem to jævnbyrdige personer af forskelligt køn. I de senere år har ændringer i opfattelsen af [[homoseksualitet]] dog bevirket, at samfundet på det nærmeste ligestiller [[registreret partnerskab]] mellem to personer af samme køn med det traditionelle, heteroseksuelle ægteskab.
  
 +Oprindeligt var "ægteskab" et [[tysk-romersk]], [[jura|juridisk]] begreb, der betyder, at manden har ejendomsretten over sin kone og hendes medgift. Det vil sige, at kvinden ikke kan blive skilt. Denne form for ægteskab har aldrig været brugt i Danmark. Hustruen havde fuld [[skilsmisse]]ret og tilhørte fortsat sine forældres [[æt]].
 +
 +==Traditionelt ægteskab ==
 +I et traditionelt (gammeldags) ægteskab står [[kvinde]]n for [[husholdning]]en og pasningen af børnene. Mand og kvinde har altså hver deres [[pligt]]er, og mandens består i alt det, som er udenfor hjemmet, hvilket blandt andet betyder det økonomiske. Mand og kvinde supplerer hinanden i ægteskabet, hvilket blandt andet har den betydning, at manden frivilligt kan hjælpe sin hustru med de hjemlige pligter og omvendt.
 +
 +== Arrangeret ægteskab ==
 +Et '''arrangeret ægteskab''' er et ægteskab, hvor parterne ikke selv har valgt deres partner, men hvor dette er arrangeret af forældrene eller familieoverhovedet. Begrebet findes i dag kun sjældent blandt [[Vesten|vestlige]] kulturer, mens det er mere almindeligt i andre kulturer, hvor det kan have karakter af økonomiske eller politiske alliancer familierne imellem. Tidligere var arrangerede ægteskaber også almindelige i de vestlige kulturer.
 + 
 +== Tvangsægteskab ==
 +Et '''tvangsægteskab''' er et arrangeret ægteskab, hvor den ene part eller begge parter tvinges til ægteskab mod deres vilje, typisk af forældrene eller familieoverhovedet.
 +
 +I dag anses tvangsægteskaber for at være en krænkelse af de involveredes [[menneskeret]]tigheder. [[FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne|De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder]] siger i artikel 16, stk. 2.: ''Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.''
 +
 +Nogle har det synspunkt at det er svært at skelne mellem tvangsægteskaber og andre arrangerede ægteskaber, bl.a. pga. de involverede familiers forventninger.
 +
 +
 +== Proformaægteskab ==
 +Et '''proformaægteskab''' er et ægteskab der udelukkende indgåes og opretholdes for syns skyld. Et sådan ægteskab har altså kun formel betydning. De indgås ofte med henblik på at udnytte og/eller snyde myndighederne. Derfor holder sørger myndighederne for, at der er kontrol med ægteskaber, der kan ligne proformaægteskaber. <ref>http://www.kvinde.finfo.dk/aegteskab/tvangsaegteskab/index.tkl?show-article=proforma_aegteskab.xml www.kvinde.finfo.dk: Proformaægteskaber - Info fra Udlændingestyrelsen</ref>
 +
 +== Romantisk ægteskab ==
 +
 +Det romantiske ægteskab opstod i den moderne verden som en del af [[romantikken]].  I det romantiske ægteskab er det de to parters egne følelser for hinanden der er afgørende, og ikke praktiske hensyn til slægtens interesser.  Selvom det romantiske ægteskab hurtigt blev til et [[ideal]], specielt som beskrevet i tidens [[roman]]er, levede det arrangerede ægteskab dog i praksis videre længe efter.  I brydningen mellem en slægt der forventede et traditionelt arrangeret ægteskab, og de unge der inspireret af romantikken forventede et romantisk ægteskab, var der masser af muligheder for at det arrangerede ægteskab endte som et tvangsægteskab.
 +
 +====== Morganatisk ægteskab ======
 +
 +Et '''morganatisk ægteskab''' (ægteskab '''til venstre hånd''') er et (ofte [[bigami]]sk) ægteskab indgået af en [[konge]], hvor hustruen ikke opnår status som [[dronning (monark)|dronning]], og hvor de avlede børn ikke får arveret til tronen. Til gengæld får hustruen en såkaldt ''[[morgengave]]''.
 +
 +====== Tidsbegrænset ægteskab ======
 +
 +Et '''tidsbegrænset ægteskab''' er blandt [[shiamuslim]]er et ægteskab mellem en muslimsk mand og en fri, [[monoteisme|monoteitisk]] kvinde med fastsat varighed ved indgåelsen.
 +
 +Andre retninger af [[islam]] opfatter denne form for ægteskaber som utugt.
 +
 +== Skinægteskab ==
 +I et '''skinægteskab''' indgår et par et juridisk ægteskab, men uden en egentligt personlig binding. Det sker sædvanligvis for at drage fordel af det juridiske ægteskab. Det kan f.eks. være i forbindelse med [[immigration]]. Før han blev "rigtig" gift indgik [[Olof Palme]] et skinægteskab med den tjekkiske [[Jelena Rennerova]] i 1949 så hun kunne forlade landet<ref>[[Dagens Nyheter]], [http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=524145 "Tidsaxel"] (for [[Palmemordet]])</ref>. Også den svenske skuespiller [[Stellan Skarsgård]] har indgået et skinægteskab<ref>[[Aftonbladet]], 20 juni 2004. [http://www.stellanonline.com/paftonbladet062004.html]</ref>.
 +
 +==Se også==
 +*[[Papirløst samliv]]
 +*[[Særeje]]
 +*[[Arv]]
 +*[[Enke (kvinde)]] / [[Enkemand]]
 +*[[Kongebrev]]
Print/export